Atlas do Przyrody

                   ATLAS DO PRZYRODY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego środków sfinansowano opracowanie i wydanie Atlasu oraz Logotyp Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – wydawcy Atlasu.

Informujemy, że wyczerpał się już nakład Atlasu do Przyrody dla osób niewidomych i słabowidzących. Staramy się o uzyskanie środków na dodruk. Gdy dojdzie on do skutku wpływające zamówienia na Atlas zostaną zrealizowane.

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych został wydany "Atlas do Przyrody" dla niewidomych i słabowidzących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Opracowanie i wydanie Atlasu zostało w całości sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Atlas opracował zespół powołany przez wydawcę – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
Treść Atlasu koresponduje z wymaganiami aktualnej podstawy programowej. Mapy zredagowano starannie, aby ułatwić odczytywanie treści dotykiem i słabym wzrokiem.
Rodzice niewidomych uczniów mogą składać zamówienia do wydawcy – Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – pocztą elektroniczną na adres: tono@laski.edu.pl, bądź pocztą konwencjonalną na adres: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin.

Do zamówienia należy dołączyć skan lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Zapraszamy Państwa do pobrania Atlasu w formie następujących plików:

 • Przewodnik dla ucznia;
 • Wskazówki metodyczne dla nauczyciela;
 • Mapy (pliki graficzne przedstawiające druk barwny oraz druk dotykowy poszczególnych map Atlasu) ze szczegółowym opisem każdej mapy oraz sposobem jej czytania.

Udostępnione dokumenty są materiałem pomocniczym, umożliwiającym osobom widzącym zapoznanie się z graficzną i słowną wersją Atlasu.

Atlas zbudowany jest z części kartograficznej i tekstowej.

 • Na część kartograficzną składają się 34 arkusze w formacie A2 lub A3:
  w Tomie I – "Polska" – 15 arkuszy + Legenda formatu A4,
  w Tomie II – "Świat" – 17 arkuszy + Legenda formatu A4. 
 • Część tekstową stanowią:
  - "Objaśnienie skrótów użytych na mapach, TOM I – POLSKA"; wersje: czarnodrukowa i brajlowska;
  - "Objaśnienie skrótów użytych na mapach TOM II – ŚWIAT"; wersje: czarnodrukowa i brajlowska;
  - Płyta audio zawierająca "Przewodnik dla ucznia" oraz "Wskazówki metodyczne dla nauczyciela".