Archiwum 2014

Spotkanie opłatkowe

W dniu 18 grudnia 2014 roku w Dziale ds. Absolwentów miało miejsce spotkanie opłatkowe. Oprócz pracowników wzięli w nim udział prezes Władysław Gołąb z małżonką, Matka Generalna Radosława Podgórska, dyrektor Elżbieta Szczepkowska, dyrektor Szymon Sławiński oraz s. Magdalena Zawadzka. Wszyscy nawzajem złożyli sobie życzenia dobrych świąt i dobrego roku. Spotkanie zakończył poczęstunek i kolędowanie.

Konferencja REHA 2014

W dniach 4 i 5 grudnia 2014 roku odbyła się XII edycja Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND® - "Świat Dotyku i Dźwięku" pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Tegorocznym hasłem odbywającego się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie spotkania było „25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od izolacji do integracji”.

Pomysłodawcą konferencji jest Marek Kalbarczyk prezes zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych.

REHA od lat gromadzi środowiska osób niewidomych, słabowidzących oraz ich bliskich. 
To miejsce gdzie można zaprezentować swoje osiągnięcia, wynalazki, nowe metody rehabilitacyjne, przedmioty ułatwiające życie osobom z dysfunkcją wzroku.

Dział ds. Absolwentów z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przedstawił platformę Wirtualnego Contact Center, której twórcą jest niewidomy Jan Gawlik. Platforma umożliwia osobom niewidomym podjęcie pracy, także zdalnej, w systemie rozproszonym, na stanowisku operator WCC. Dzięki aplikacji stworzonej do obsługi przez osoby niewidome firma uzyskuje możliwość uruchomienia w pełni funkcjonalnych stanowisk w dowolnej lokalizacji bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Jak co roku konferencję rozpoczęto manifestacją środowiska pod hasłem „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”.

Po otwarciu konferencji nastąpiło wręczenie statuetek „Idol 25-lecia”, „Idol 2014” oraz wyróżnień. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia zadecydowali internauci oraz Kapituła Konkursu.

Statuetkę „Idol 2014” otrzymali:
• w kategorii: Idol środowiska: Marcin Kaczorowski, wyróżnieni dyplomem "Idol 2014" zostały: Katarzyna Bury oraz Aleksandra Janczek;
• w kategorii: Idealny Urzędnik/Urząd: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego;
• w kategorii: Przedstawiciel Mediów: Iwona Rojek oraz producent i prowadzący program: „Jeden z dziesięciu” Tadeusz Sznuk; 
• w kategorii: Placówka Oświatowa: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku;
• w kategorii: Firma Przyjazna Niewidomym: Muzeum Narodowe w Kielcach.

Nagroda „Idol 25-lecia” przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na przestrzeni ćwierć wieku. Laureaci Konkursu otrzymali statuetki, dyplomy i prawo do posługiwania się w działaniach promocyjnych tytułem „Idola 25-lecia”.

Statuetki „Idol 25-lecia” wręczono: Jadwidze Kuczyńskiej-Kwapisz, Leonorze Bużańskiej, Monice Cieniewskiej, Grzegorzowi Kozłowskiemu, Władysławowi Gołąbowi (Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi), Jackowi Kwapiszowi (Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi), Januszowi Mirowskiemu oraz Ryszardowi Dziewie.

Wyróżnienia w konkursie „Idol 25-lecia” otrzymały: Barbara Planta, Ewa Kryńska-Borowska, Ilona Nawankiewicz, Ewa Bąk, Bożena Bąk, Igor Busłowicz, Tomasz Flaga, Jan Omieciński, Janusz Skowron, Henryk Rzepka oraz Michał Bałamut.

W czasie konferencji ogłoszono konkurs na najlepszą firmę, najlepszy produkt dla osób słabowidzących i najlepszy produkt dla osób niewidomych: 
Idol Firma 2014 – Fundacja „Szansa dla Niewidomych”,
Idol Produkt dla Osób Słabowidzących 2014 – żarówka Smart Led firmy Auto ID,
Idol Produkt dla Osób Niewidomych 2014 – drukarka 3D Kreator firmy 3D Kreator.

Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Podczas konferencji podjęto wiele ciekawych tematów dotyczących osób niewidomych.
Przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zabierali głos w następujących panelach dyskusyjnych:

• Władysław Gołąb, dr Józef Placha „25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych - od izolacji do integracji”;

• Jacek Kwapisz, Jan Gawlik „Historia rehabilitacji niewidomych – od Ludwika Braille’a do dzisiaj”;

• Jan Gawlik „Wirtualne Contact Center - nowe stanowisko pracy dla niewidomych”;

• Jacek Kwapisz „Idol 25-lecia” – spotkanie ze słuchaczami.

Daria Kuźniecow-Dudko
Anna Magner 
.

Postaw na pracę

W dniu 24 listopada 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów” zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnikami byli m. in. pracownicy Działu ds. Absolwentów: Małgorzata Drzewińska oraz Sylwia Wiśniowska.

Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych prowadzących niepubliczna agencje zatrudnienia. Zostały zaprezentowane doświadczenia pracodawców z różnych sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych.

10-lecie Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja uczczono wręczeniem nagród i wyróżnień organizacjom oraz instytucjom wspierającym działania Fundacji Aktywizacja na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Współczesność osób głuchoniewidomych

Agnieszka Nowacka – pracownik Działu ds. Absolwentów uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Świat głuchoniewidomych - wyzwania współczesności” zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w dniach 21-22 listopada 2014. Organizatorem było Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.

Tematyka konferencji oparta była na różnorodnych obszarach odnoszących się do osób głuchoniewidomych, w tym: edukacji, rehabilitacji, syndromy chorobowe, dostępność przestrzeni publicznej, dostępność usług, technologie wspomagające oraz realizację Konwencji ONZ.

Człowiek najlepsza inwestycja

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich było gospodarzem konferencji "Realizacja i wdrażanie projektów przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efekty realizacji projektów", która odbyła się 27 listopada 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Konferencja była podsumowaniem realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki inicjowanych przez Departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz pozostałych wdrażanych przez Centrum RZL. Uczestnikiem była kierownik Działu ds. Absolwentów – Krystyna Konieczna.

Wykład otwarty w Ośrodku Debaty Międzynarodowej

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprosił pracowników Działu ds. Absolwentów na wykład otwarty na temat funduszy na lata 2014-2020, który odbył się w dniu 26 listopada 2014 roku w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Uczestnicy zapoznali się z informacjami nt. przygotowań do uruchomienia funduszy na lata 2014-2020 (nowy okres programowania). Dowiedzieli się, w którym jego momencie się obecnie znajdujemy oraz co jest jeszcze niezbędne do uruchomienia nowych środków, jak i o celach na które będzie można pozyskać dofinansowanie z nowego budżetu UE.
Uczestnikami były: kierownik Działu ds. Absolwentów – Krystyna Konieczna oraz Sylwia Wiśniowska.

Prezentacja stanowiska pracy operator Wirtualnego Contact Center

W dniu 17 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urszulę Kwaśniewską Dyrektora British Polish Chember of Commerce Kraków, na którym zostało zaprezentowane stanowisko pracy operator Wirtualnego Contact Center.

Udział ze strony Działu ds. Absolwentów wzięli Krystyna Konieczna, Jan Gawlik, Piotr Krajnik. Poza informacjami o metodach i możliwościach pracy osób niewidomych uczestnicy spotkania (25 firm) usłyszeli również o ponad stuletniej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Wizyty Absolwentów

Cieszymy się bardzo, gdy nasz Dział jest odwiedzany przez absolwentów i ich rodziny. Przy kawie wspólnie dzielimy się troskami i radościami. Wymieniamy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Możemy przekazać informacje, co w ostatnim czasie się u nas wydarzyło i jakie są nasze dalsze plany.

Dziękujemy!

Wizyta ministra Jarosława Dudy

5 listopada 2014 roku gościliśmy w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi ministra Jarosława Dudę – Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Marcina Horynia – Zastępcę Prezesa Zarządu do spraw Programowych PFRON oraz Małgorzatę Połap – Sekretarz Rady Nadzorczej PFRON.

Pierwszy punkt programu stanowiła wizyta w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Dyrektor Stanisław Badeński zaprosił przybyłych gości na lekcję do klas I i III, gdzie uczniowie zaprezentowali metody i techniki pracy. Wychodząc ze szkoły minister Jarosław Duda złożył wpis w Księdze Pamiątkowej.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Władysław Gołąb,  Józef Placha, s. Alberta, Elżbieta Szczepkowska i  Krystyna Konieczna. Tematem rozmów była misja Towarzystwa, jaką jest wszechstronna opieka nad osobami niewidomymi „od urodzenia aż do śmierci”. 

Następnie goście przeszli alejką lipową do Działu ds. Absolwentów, gdzie zapoznali się z przygotowaną przez pracowników prezentacją stanowiska pracy operator Wirtualnego Contact Center oraz sposobami korzystania z komputera przez osoby niewidome. Goście byli zaskoczeni możliwościami osób z dysfunkcją wzroku.

Wizyta zakończyła się spotkaniem z pracownikami Działu ds. Absolwentów. Pan Minister był żywo zainteresowany losami absolwentów Ośrodka oraz działaniami związanymi z usamodzielnianiem i zatrudnianiem osób niewidomych.

Wierzymy, że była to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta naszych wspaniałych gości w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi.

Niezwykłe doświadczenia - „Kolacja Kanibali”

6 listopada 2014 roku miała miejsce premiera sztuki „Kolacja Kanibali”.
W przygotowaniu spektaklu mieliśmy też swój udział. Grzegorz Stosz przygotowując się do zagrania postaci niewidomego Pierr’a wiele godzin spędził wśród naszych niewidomych absolwentów obserwując i naśladując sposoby zachowania, poruszania się itp. Prowadzony przez Piotra Krajnika gabinet masażu „Dotyk Wiatru”  i zatrudnieni tam niewidomi znakomicie przyczynili się do tak prawdziwego wcielenia się w postać osoby niewidomej.

Krystyna Konieczna dwukrotnie brała udział w próbach do spektaklu, by ocenić wiarygodność Pana Grzegorza w roli osoby niewidomej.

Zbliżają się wybory…

Kodeks wyborczy z 2011 roku wprowadził do polskiego systemu wyborczego ważną zmianę – włączył do niego osoby z niepełnosprawnościami i starsze, niesamodzielne, które mimo, iż były pełnoprawnymi obywatelami, przed zmianą prawa nie mogły faktycznie wziąć udziału w powszechnym głosowaniu.

O uprawnieniach wyborczych osób z niepełnosprawnościami i osób starszych można przeczytać w informatorze wyborczym wydanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Konferencja Pełno(s)prawny Student

W dniach 29-30 października 2014 roku uczestniczyliśmy w VIII Edycji Konferencji "Pełno(s)prawny Student", która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Tematyka konferencji obejmowała m. in.: wsparcie studentów z niepełnosprawnościami nieposiadających orzeczenia, monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów. Organizatorem była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Odeszły do Pana

W Zakładzie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Niewidomych Kobiet w Żułowie pożegnano absolwentki: 
śp. Marię Książkiewicz i śp. Grażynę Paprocką.

Na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Żegnamy śp. Jolantę Krakowiak

W dniu 2 listopada 2014 roku zmarła śp. Jolanta Krakowiak – wieloletni wychowawca i przyjaciel niewidomych. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 5 listopada 2014 roku o godz. 13:00 w kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej w Laskach, po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz zakładowy.

W najbliższym czasie

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku odbędzie się XII Edycja REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Od 29 października do 30 listopada 2014 roku można oglądać wystawę „Otwórz oczy. Usłysz nas – naprawdę jesteśmy!” w ArtBem - Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie. Wystawa pozwala spojrzeć z innej perspektywy na świat osób głuchoniewidomych.

Spójrz inaczej na osoby niewidome

Zachęcamy Państwa do obejrzenia naszego spotu społecznego „Spójrz inaczej na osoby niewidome”.

Chcemy uświadomić polskiemu społeczeństwu, że osoby niewidome i słabowidzące są osobami wartościowymi, użytecznymi społecznie, mającymi swoje pasje i zainteresowania. Powinny być traktowane jako obywatele w pełni zintegrowani ze społeczeństwem.

Pogłębiając wiedzę społeczeństwa polskiego dotyczącą osób niewidomych i słabowidzących pragniemy przyczynić się do poprawy ich sytuacji w Polsce.

Przeciwdziałamy wykluczeniu osób z dysfunkcją wzroku na płaszczyznach: społecznej, kulturalnej, technologicznej, zawodowej, sportowej i innych.

Warto podkreślić, że większość osób niewidomych i słabowidzących może pracować i być samodzielna.

Ukazując niewidome osoby, które odniosły sukces, chcemy dać nadzieję innym osobom niepełnosprawnym – uwierzcie w siebie i realizujcie swoje marzenia!

Spot można obejrzeć w następujących programach TVP: Program 1, Program 2, TVP Info, TVP Regionalna, TVP Historia, TVP Polonia, TVP HD.

Zachęcamy także do wysłuchania spotu radiowego w Radiu Warszawa oraz w Programie I Polskiego Radia SA.

Spot jest też dostępny na portalu YouTube, link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=0Skchr5F7bw

Naszą akcję wsparli Małgorzata Kożuchowska i Michał Olszański.

Serdecznie dziękujemy!

Jacek Moskwa – „Antoni Marylski i Laski”

Okładka biografii „Antoni Marylski i Laski”
Okładka biografii „Antoni Marylski i Laski”

W 120. rocznicę urodzin Antoniego Marylskiego – współtwórcy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – w Domu Literatury 
w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone jego biografii napisanej przez Jacka Moskwę, wznowionej po 27 latach. 
Spotkanie poprowadził dyrektor Wydawnictwa „Więź” – Paweł Kądziela. Głos zabrał także prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Władysław Gołąb.

Dzień Absolwenta

W minioną niedzielę (12 października 2014 roku) odbył się Dzień Absolwenta. Wspólne świętowanie tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą, po której udaliśmy się na cmentarz, by pomodlić się za wszystkich tych, których już nie ma wśród nas, lecz na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Następnie odbyła się uroczysta agapa w internacie dziewcząt. Siostry powitały nas gorąco i z uśmiechem zaprosiły do stołu. Po niej miało miejsce spotkanie poświęcone wspomnieniom z lat spędzonych w Laskach. Prezes Władysław Gołąb opowiedział absolwentom o aktualnych wydarzeniach z życia Towarzystwa, a ojciec Eugeniusz Pokrywka był moderatorem spotkania.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym absolwentom za spotkanie i wspólny śpiew.

Superlodołamacz po raz drugi

W środę 8 października 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa IX edycji konkursu Lodołamacze. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Patronat Honorowy nad konkursem Lodołamacze 2014 objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Wśród gości byli m.in. senatorowie, posłowie, aktorzy, dziennikarze, reprezentanci organizacji pozarządowych, pracodawcy, osoby niepełnosprawne, laureaci nagrody Lodołamacz z poprzednich lat oraz firmy, które wzięły udział w tegorocznym konkursie.

Nagrodzono pracodawców, którzy w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania przyczyniają się do zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wręczono nagrody w następujących kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek, Instytucja. Przyznano także tytuły honorowe oraz wyróżnienia.

Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi - laureatowi nagrody Superlodołamacz 2014 w Regionie Mazowsza, Kapituła etapu centralnego konkursu Lodołamacze 2014 przyznała tytuł honorowy i statuetkę - Superlodołamacz 2014 - "najlepszy z najlepszych – instytucja". 

Nagrodę odebrali Władysław Gołąb prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz s. Alberta ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, członek Zarządu.

Kapituła doceniła sposób w jaki Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się osobom niewidomym w świecie.

Skład kapituły etapu centralnego konkursu Lodołamacze 2014 reprezentowały w tym roku następujące osoby: Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich, Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Irena Wóycicka - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Kwiatkowski - prezes Najwyższej Izby Kontroli, Jan Filip Libicki - senator RP, Marek Plura - poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Piechota - poseł na Sejm RP, Teresa Hernik - prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. Tomasz Szapiro - rektor Szkoły Głównej Handlowej, Jadwiga Sztabińska - redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej, Kamil Dąbrowa - dyrektor Polskiego Radia Programu Pierwszego, Tomasz Sygut - dyrektor TVP INFO, Krzysztof Ziemiec - dziennikarz Telewizji Polskiej SA, Dariusz Dewille - redaktor Telewizji Polsat, Anna Dymna - prezes Fundacji "Mimo Wszystko", aktorka; Emilian Kamiński - ambasador Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, twórca "Teatru Kamienica", aktor; Monika Kuszyńska - polska piosenkarka, autorka tekstów, była wokalistka zespołu Varius Manx; ks. Stanisław Jurczuk - prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej; Katarzyna Rogowiec - medalistka igrzysk paraolimpijskich i Mistrzostw Świata, wybrana przez kapitułę Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego najlepszym sportowcem roku 2010.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia nadane przez Prezydenta RP zasłużonym członkom Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta minister Irena Wójcicka.

Goście obejrzeli także występy mi.in.: Malwiny Kusior – aktorki Teatru Muzycznego Roma, Mateusza Kołakowskiego - pianisty, Kamila Skickiego – skrzypka, Grażyny Brodzińskiej - śpiewaczki operetkowej.

Uroczystość poprowadziła Grażyna Torbicka.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom konkursu za to piękne wyróżnienie.

Daria Kuźniecow-Dudko

Żegnamy kolejnych absolwentów

Dnia 8 października 2014 roku zmarła absolwentka Aleksandra Figura. Pożegnamy ją w dniu 10 października 2014 roku o godzinie 13:00 w Żabnicy koło Żywca w województwie śląskim.

W dniu 28 września 2014 roku zmarła przeżywszy 58 lat Janina Tkaczyk.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 13 października 2014 roku o godz. 13:30 w kaplicy św. Ignacego przy Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy.

Konferencja „10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość”

Pracownicy Działu ds. Absolwentów wzięli udział w konferencji „10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość”, która odbyła się 6 października 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik. Podsumowano na niej dekadę realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski: „Europejski Fundusz Społeczny to nie tylko liczby i efekty, ale również znaczące, pozytywne zmiany w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia”.

Dzień Absolwenta

12 października 2014 r. (niedziela)

W programie:

godz. 11.00 
msza św. w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców, wychowanków, przyjaciół i dobroczyńców Lasek - kaplica

po mszy św.
nawiedzenie cmentarza zakładowego

ok. godz. 13.00
zapraszamy na agapę do domu św. Stanisława

po agapie
wspólne śpiewanie

Serdecznie zapraszamy!

Super Lodołamacz 2014 dla Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach

Statuetka Lodołamacza 2014
Statuetka Lodołamacza 2014

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach otrzymało honorowy tytuł Super Lodomałacza 2014.
Kapituła doceniła, że Stowarzyszenie, jest z niewidomymi i dla niewidomych od ponad 100 lat, towarzysząc im na każdym etapie ich życia.

Wizyta ważnych gości w Laskach

W dniu 29 września 2014 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach odwiedziły Teresa Hernik – prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Alina Wojtowicz-Pomierna – Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W Laskach obie panie spotkały się z przedstawicielami Zarządu oraz Kierownictwa Towarzystwa. Pani Prezes i Pani Dyrektor odwiedziły uczniów podczas lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Wizytę zakończyły w Dziale ds. Absolwentów, gdzie rozmowy dotyczyły tworzenia nowoczesnych narzędzi i rozwiązań pozwalających na zatrudnianie osób z dysfunkcją wzroku.

Mamy nadzieję, że to była pierwsza, ale nie ostatnia wizyta Teresy Hernik oraz Aliny Wojtowicz-Pomiernej.

Prezentacja aplikacji Seeing Assistant Move

W dniu 27 września 2014 roku w Dziale Absolwentów miała miejsce prezentacja aplikacji Seeing Assistant Move (http://seeingassistant.tt.com.pl) produkcji polskiej firmy informatycznej Transition Technologies (www.tt.com.pl).

Prezentację prowadzili Adam Bancarewicz (Kierownik Projektu) i Sławomir Strugarek (Konsultant do spraw Dostępności) – absolwent Liceum Zawodowego Ośrodka w Laskach. W prezentacji wzięła udział grupa osób niewidomych i słabowidzących z Warszawy i okolic oraz z Olkusza, Kielc czy Łodzi. Wspomagali nas dzielnie nasi wolontariusze.

Polska firma Transition Technologies, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, od kilku lat tworzy aplikacje przeznaczone na urządzenia mobilne działające pod systemem operacyjnym iOS, które rozwiązują wiele problemów osób z dysfunkcjami wzroku. Jedną z nich jest Seeing Assistant Move - to ciesząca się dużym uznaniem przez wielu użytkowników z całego świata aplikacja służąca do wspomagania nawigacji i orientacji przestrzennej w oparciu o system GPS.

Z przyjemnością udostępniliśmy firmie nasze pomieszczenia i teren, w którym doskonale i bezpiecznie można było przetestować możliwości aplikacji Seeing Assistant Move – naszym zdaniem najlepszego tego rodzaju narzędzia wspomagającego nawigację i orientację przestrzenną osób z dysfunkcjami wzroku.

Cieszymy się bardzo, że możemy współpracować z wyjątkową firmą, która postanowiła podzielić się swoim sukcesem rynkowym i wspomóc środowisko osób niewidomych – to wciąż bardzo rzadki, ale jak cenny gest.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i liczymy, że było to prezentacja, która rozpocznie cały cykl spotkań poświęconych popularyzowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Żegnamy kolejnych absolwentów

W dniu 22 września 2014 roku zmarła śp. Gabriela Zatorska z d. Kuśmierczyk. Pogrzeb odbędzie się 26 września 2014 roku w Warszawie na cmentarzu na Wólce Węglowej. Msza święta o godz 11.45 w kościele pw. św. Ignacego.

W dniu 27 września 2014 roku o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa w intencji absolwenta śp. Józefa Szczurka. Po mszy świętej pogrzeb na cmentarzu zakładowym.

Józef Szczurek urodził się 28 stycznia 1928 r. w Sławkowie, w województwie katowickim. W 10 roku życia stracił wzrok. Wtedy trafił do szkoły dla dzieci niewidomych w podwarszawskich Laskach. Ukończył szkołę podstawową i zdobył zawód na trzyletnim kursie masażu. Rozpoczął pracę masażysty w katowickim szpitalu, uczęszczając jednocześnie do liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Po maturze zdecydował się zdawać na Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego. W sierpniu 1958 r., po ukończeniu studiów, Józef Szczurek przybył do "Pochodni" i od razu został szefem tej redakcji. Funkcję tę pełnił przez 36 lat.

W dorobku dziennikarskim Józefa Szczurka jest niezliczona ilość artykułów publicystycznych, reportaży, felietonów, sprawozdań, wywiadów, drukowanych na łamach "Pochodni", "Niewidomego Spółdzielcy", "Naszego Świata" i innych czasopism. Jego artykuły, opisujące PZN-owską rzeczywistość owych czasów, mają dziś walor dokumentalny. Oprócz utworów publicystycznych Józef Szczurek opracował i wstępem zaopatrzył prace konkursowe czytelników "Pochodni" na temat: "Poczucie własnej wartości", które w formie książki zatytułowanej "Ciemność przezwyciężona" ukazały się w 1974 r. nakładem wydawnictwa "Iskry". 
Jest on również autorem książki "Ręce, które widzą". To krótki zarys historii spółdzielni "Nowa Praca Niewidomych".

Jego działalność zawsze służyła całemu środowisku polskich niewidomych, przybliżając im, poprzez możliwość samodzielnego czytania, świat ludzi pełnosprawnych, oddziałując w sposób istotny na ich postawy, mobilizując do pracy nad sobą i własnym rozwojem.

Był przyjacielem niewidomych.

Pracownicy Działu ds. Absolwentów – to dobra orkiestra?

Nasze spotkanie rekolekcyjno-integracyjne Ks. Jacek Lasoń w Misjonarskim Ośrodku Vincentinum 
w Krzeszowicach rozpoczął od słów:
„Pewien przeor tak opisał życie wspólnotowe: Wspólnota religijna jest jak orkiestra. Jest tam wszystko: skrzypce, które grają razem, instrumenty dęte, które mają swoje mało dyskretne wejścia, saksofon, a w rogu ktoś niewielki, kto trzyma w ręku trójkąt, którego użyteczność jest wszystkim nieznana. W opactwie znajduje się i ten zasapany, i ten, który ciągle szmera, taki, który jest dokładny i precyzyjny, inny znów zawsze spóźnialski, jeszcze inny zbyt pobożny, ten, który adaptuje się do wszystkiego, jak również ten ugrzeczniony, którego wszyscy wykorzystują. Mamy też takich, którzy potrafią naprawić każdą rzecz i zapalonych entuzjastów, jak również sympatycznych prostaczków, także takich z depresją. Jest też zakonnik przeżywający trudności i taki, który potrzebuje, by się nim zająć, dlatego, jak się przyjęło mówić, idzie odwiedzić Pawła i Jakuba, by „pogadać”. Jest ten, który zrzędzi, ten usłużny bez granic, jest dewota i nie-doświadczony lamentujący bezustannie, że nie poproszono go o pomoc. Jest ten, który znalazł sobie robotę, którą przeor toleruje jedynie dlatego, by uniknąć czegoś gorszego, ale praca ta nie służy dobru wspólnemu. Jest też vice kantor o pięknym głosie, ale manifestujący chęć władzy jeszcze źle kontrolowanej i jeśli nie ma się na niego oka… Jest też wybuchowy, który z miejsca wpada w szał, a za chwilę tego żałuje. 
Konfliktowy i ten, który nie jest rozumiany. Jest ten, który oburza się z powodu tego wszystkiego, co wykracza poza normę i wcale się tym nie kryje, to też i on po pewnym czasie jest już poza normą. 
Jest też i nieuporządkowany, który nigdy nie kładzie rzeczy na właściwe miejsce…”
Przy okazji tej wizyty odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Odeszli do Pana

Dnia 15 września zmarła absolwentka Anna Figura. Pożegnamy ją w dniu 23 września 2014 roku o godzinie 14.30 w Żabnicy koło Żywca w województwie śląskim.


Dnia 19 września zmarł absolwent Wojciech Majchrzak. Pożegnamy go w dniu 23 września 2014 roku o godzinie 15.00 w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

Na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Konferencja „Telewizja dostępna dla wszystkich”

2 września 2014 roku przedstawiciele Działu ds. Absolwentów wzięli udział w konferencji „Telewizja dostępna dla wszystkich” organizowanej przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP i poruszała tematykę dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych m.in. w oparciu o doświadczenia europejskie.

Zakończenie projektu

W dniu 26 sierpnia 2014 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów, we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych w okresie od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku realizowało projekt, którego liderem był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Główny cel projektu "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" to aktywizacja społeczno-zawodowa osób niewidomych z całego kraju poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Zebranych na konferencji powitał dyrektor Wydziału Realizacji Programów PFRON Robert Pudło.
Marcin Pryciak specjalista ds. monitoringu i ewaluacji PFRON przedstawił podsumowanie realizacji projektu. O znaczeniu pracy w życiu osoby niewidomej w świetle doświadczeń PZN mówiła prezes Anna Woźniak-Szymańska. Koordynator partnera PZN Anna Lemańczyk zaprezentowała osiągnięcia Związku w projekcie "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".

Swoimi doświadczeniami (nauka języka obcego, staż biurowy) podzieliły się Aleksandra Rumińska i Bożena Kaczmarek – uczestniczki projektu.
Dyrektor PZN Małgorzata Pacholec przedstawiła możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu w rozwoju rehabilitacji zawodowej osób niewidomych.
Na zakończenie pierwszej części prezes PZN wręczyła osobom zaangażowanym w realizację projektu, m.in. Krystynie Koniecznej – koordynatorowi partnera TOnO, odznaczenia Przyjaciel Niewidomych.

Podczas drugiej części spotkania Krystyna Konieczna przeprowadziła prezentację "Rezultaty projektu po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi". O nowych możliwościach zatrudniania osób niewidomych mówił Jan Gawlik twórca Wirtualnego Contact Center.
Doświadczeniami z udziału w projekcie dzielili się beneficjenci i pracodawcy m.in. z firm Leroy Merlin, People Care, Grupa Etendart, Estel System. Marina Kurdziel i Dorota Wojeńska – uczestniczki programu – opowiedziały o nordic walking jako elemencie rehabilitacji społecznej.

Prezes TOnO Władysław Gołąb przedstawił znaczenie projektu dla rozwoju działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Na zakończenie Marcin Pryciak przybliżył zebranym wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących kompetencji społeczno-zawodowych beneficjentów.

Więcej o projekcie i jego realizacji:

http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/w3konferencja.php?CSS=bicz

http://prezi.com/jih2lnrtsvtd/podsumowanie-projektu-wsparcie-osob-niewidomych-na-rynku-pracy-iii/

Anna Magner

fot. Anna Magner

Dzień patrona Działu ds. Absolwentów

W dniu 12 czerwca 2014 roku wspominaliśmy patrona Działu ds. Absolwentów błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego. Wspólnie uczestniczyliśmy we mszy świętej modląc się o zdrowie i dary Ducha Świętego dla wszystkich pracowników Działu.

Z Ochotą do Pracy

Zapraszamy na VII Targi Pracy "Z Ochotą do Pracy", które odbędą się w dniu 10 czerwca 2014 w godzinach 11:00 – 15:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37 b.

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS

21 maja 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje: Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych.

Wykaz paneli eksperckich z udziałem pracowników PFRON znajdą Państwo tutaj.

Msza święta w intencji absolwentów

21 lutego 2014 roku (piątek) o godzinie 8:00 w kaplicy M. B. Anielskiej zostanie odprawiona msza św. w intencji Absolwentów, śp. Małgorzaty Cieśluk i śp. Mariana Soboty.

Kolęda

ks. Sebastian Wyrzykowski
ks. Sebastian Wyrzykowski

22 stycznia 2014 roku z wizytą duszpasterską przybył do Działu ks. Sebastian Wyrzykowski. Kolędę rozpoczęliśmy modlitwą, następnie ksiądz pobłogosławił wszystkich pracowników, a także pomieszczenia w których na co dzień pracujemy. 

Zmiany w ulgach

Rada Warszawy podjęła uchwałę o zmianach w ulgach w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany, które obejmą m.in. osoby z niepełnosprawnością z powodu choroby narządu wzroku i dysfunkcją intelektualną. Zmiany wejdą w życie 1 lutego 2014 roku. 

Czytaj więcej w ZTM.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim absolwentom, osobom zaprzyjaźnionym oraz instytucjom z nami współpracującym za nadesłane życzenia świąteczne oraz noworoczne.
Dziękujemy za pamięć i okazaną życzliwość. Niezmiernie cieszy nas fakt, że mamy tak wielu przyjaciół.