Archiwum 2011

Kolędowanie w Dziale

W czwartek 22 grudnia 2011 roku w Dziale Absolwentów miało miejsce spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Działu przybyli m. in. Prezes Towarzystwa nad Ociemniałymi - Władysław Gołąb z żoną, Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża - Matka Anna Maria Sikorska oraz siostra Tabita Magdziarz. Wspólnie śpiewano kolędy.

Spotkanie opłatkowe w internacie dziewcząt

19 grudnia 2011 roku w internacie dziewcząt odbyło się spotkanie opłatkowe z J.E. ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem. Wychowankowie Ośrodka w Laskach przedstawili refleksję liturgiczno-poetycką "Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego" oraz impresję taneczną "Powitanie Narodzonego".
Wysłuchaliśmy życzeń od przedstawicieli wspólnoty Lasek, a J.E. ks. kardynał Kazimierz Nycz udzielił zebranym błogosławieństwa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia i podzielili się opłatkiem.

Wysyłka kartek z życzeniami świątecznymi

Listopad i grudzień w Dziale Absolwentów są miesiącami, w których przygotowujemy i rozsyłamy kartki z życzeniami świątecznymi do wszystkich absolwentów, osób zaprzyjaźnionych oraz instytucji z nami współpracujących.
W tym roku wysłaliśmy około 3 tysięcy kartek.

Spotkanie z posłem do Europarlamentu Rafałem Trzaskowskim

W dniu 24 listopada 2011 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego oraz Prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysława Gołąba w Domu Przyjaciół Niewidomych w Laskach odbyło się spotkanie, którego tematem był problem wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa powiatu zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Strona Internetowa bez Barier".
W spotkaniu udział wzięli europoseł Rafał Trzaskowski oraz Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni Artur Marcinkowski.
Po części oficjalnej w małych grupach nawiązały się rozmowy i dyskusje.

Zofia Morawska w służbie Dziełu Lasek

23 listopada 2011 roku w domu św. Stanisława w Laskach odbyło się uroczyste spotkanie wspomnieniowe poświęcone Zofii Morawskiej.
Pani Zofia, zmarła 15 października 2010 roku, przez osiemdziesiąt lat swojego życia związana była z Dziełem Matki Elżbiety Czackiej, pracując dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, bezgranicznie poświęcając się osobom niewidomym.

Spotkanie poprowadzili Maja Komorowska oraz Jacek Moskwa - autor książki "Nie mów o mnie. Z Zofią Morawską spotkania w Laskach". Odczytywane były fragmenty książki, będącej zapisem rozmów prowadzonych przez Zofię Morawską i Jacka Moskwę.
W drugiej części spotkania uczestnicy, którzy znali panią Zofię, mieli możliwość podzielenia się swoimi wspomnieniami związanymi z Jej osobą i pracą.

Wizyty przyszłych absolwentów

W listopadzie 2011 roku w Dziale Absolwentów odbyły się spotkania wychowawców naszego Ośrodka z uczniami ostatnich klas Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum, Technikum.
Rozmowy dotyczyły przyszłości uczniów po opuszczeniu szkoły oraz o przysługujących im uprawnieniach.

Zebranie Zarządu

W dniu 19 października 2011 roku odbyło się zebranie zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, podczas którego - w rozszerzonym składzie kadry kierowniczej Towarzystwa - Dział Absolwentów zapoznał uczestników zebrania z końcową częścią realizacji projektu "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II".

Drodzy Absolwenci

Drodzy Absolwenci,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymaliśmy od Was wiele serdecznych listów i maili. Są one dla nas bezcenne; utwierdzają nas w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za naszych Absolwentów, za te wszystkie sprawy wielkie i na pozór małe, zawodowe i pozazawodowe,  których jako pracownicy Działu Absolwentów stajemy się świadkami i współuczestnikami. Jednocześnie pragniemy wyrazić nadzieję, że nasza praca oraz wzajemne kontakty zaowowcują w przyszłości, porządkując wiele trudnych spraw oraz rodząc dobre, mądre rozwiązania.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia oraz wyrazy sympatii.
Pracownicy Działu Absolwentów

Dzień Absolwenta

Dzień Absolwenta w tym roku wypadł 9 października. Jak co roku uroczystości rozpoczęły się mszą świetą, którą sprawowali ks. Kazimierz Olszewski i o. Eugeniusz Pokrywka. Po mszy św. uczestnicy przeszli na cmentarz zakładowy - szczególnie modlili się przy grobie śp. Zofii Morawskiej.
Każdy miał czas na chwilę zadumy. W internacie dziewcząt czekał już ciepły posiłek.
Druga część odbyła się w dużej sali, gdzie uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt. "Księżniczka na ziarnku grochu" w wykonaniu wychowanek internatu. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie.

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU

Co roku, w drugi czwartek października, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wzroku. W tym roku przypada on 13 października. Światowy Dzień Wzroku ustanowiono dla zwiększenia świadomości społecznej na temat ślepoty oraz niedowidzenia.

Wizyta s. Tabity

Na początku września 2011 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Dziale ds. Absolwentów siostrę Tabitę, wielkiego przyjaciela osób niewidomych.
Siostra Tabita od wielu lat wspiera aktywnie przedsięwzięcia naszego Działu angażując się w sposób szczególny w duchowe wsparcie absolwentek.
Siostra zapoznała się z bieżącą pracą Działu, z zainteresowaniem oglądała zdjęcia dokumentujące aktualne wydarzenia. Wspominaliśmy też sierpniowy Zjazd Absolwentów oraz omówiliśmy kolejny Doroczny Zjazd z okazji Dnia Absolwenta, który w tym roku będzie obchodzony 9 października.

Wakacyjny zjazd absolwentów

W dniach 26-28 sierpnia 2011 roku odbył się kolejny Zjazd Absolwentów "Jabłonek".
Tym razem spotkali się uczniowie z roczników 1999, 2000 i 2001. Program zjazdu obejmował m.in. oficjalne spotkanie z Zarządem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, mszę św. w kaplicy i nawiedzenie cmentarza zakładowego. Był także czas na mniej oficjalne "wieczorne Polaków rozmowy" w Domu Przyjaciół, czyli wspomnienia, wrażenia i plany na przyszłość.
Każdy z uczestników zjazdu wypełniał ankietę. To ważne i bardzo przydatne narzędzie dla pracowników Działu ds. Absolwentów. Dzięki niej pozyskiwane są aktualne informacje na temat absolwentów.

Kurs komputerowy

Dział ds. Absolwentów zrealizował w dniach 16-23 sierpnia 2011 roku KURS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEDOWIDZĄCYCH, POŁĄCZONY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM ORAZ WARSZTATAMI Z PSYCHOLOGIEM. Realizacja kursu odbyła się na podstawie umowy z PCPR Sokołów Podlaski, które realizuje projekt unijny PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I REHABILITACJA ZDROWOTNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Konferencja w Warszawie

21 czerwca 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce".
Jej organizatorem była Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego.
Podczas spotkania, na które przybyli m.in. przedstawiciele urzędów państwowych, organizacji pozarządowych oraz mediów omówiono wiele ważnych zagadnień dotyczących np.: problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych, ich dostępu do polityki i wyborów, sytuacji kobiet niepełnosprawnych, zatrudnienia i edukacji osób niepełnosprawnych czy zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Zakończenie jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

W sobotę 14 maja 2011 roku została odprawiona msza święta dziękczynna za dar 100-lecia Dzieła Niewidomych Matki Elżbiety Róży Czackiej koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Bronisława Dembowskiego.
Goście, niewidomi i wszyscy uczestnicy spotkania obejrzeli "Portret w siedmiu odsłonach" teatralne rozmyślania o Matce i Dziele Lasek.
Zebrani usłyszeli wiele ciepłych słów od osób uhonorowanych medalem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Wielkanoc 2011

W środę 20 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie wielkanocne w Dziale ds. Absolwentów. Spotkanie rozpoczęło się od składania serdecznych i ciepłych życzeń. Tradycyjnie już obecny był Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mec. Władysław Gołąb z Małżonką oraz wszyscy pracownicy i współpracownicy Działu. Wspólnymi siłami przygotowano tradycyjne i pyszne potrawy oraz pięknie zastawiono stół.

Kolejna prośba absolwenta o pomoc w leczeniu córki

Aleksandra Julia Jurek
Aleksandra Julia Jurek

Zwracamy się z prośbą o pomoc w leczeniu naszej córki, Aleksandry Julii Jurek.

Ola ma trzy lata i trzy miesiące. W trzecim tygodniu życia lekarze okuliści w Centrum Zdrowia Dziecka wykryli u niej siatkówczaka (nowotwór obu gałek ocznych).
Rozpoczęło się długotrwałe leczenie z zastosowaniem: chemioterapii, krioterapii, termoterapii, wreszcie chemiotermoterapii. Ola dzielnie znosiła koszmar związany z ciągłymi, kilkudniowymi pobytami w szpitalu. Doprowadziło to do ustąpienia choroby na 17 miesięcy.
Niestety, w listopadzie 2010 roku, w lewym oczku pojawił się guz umiejscowiony w pobliżu nerwu wzrokowego.
Mimo stosowania wielu rozwiązań, lekarzom nie udało się doprowadzić do zahamowania jego wzrostu, a Ola bardzo szybko traci wzrok. Zalecili usunięcie oczka lub kosztowne leczenie w Wielkiej Brytanii.

4 maja 2011 roku Ola wraz z mamą udała się do Moorfields Eye Hospital w Londynie na badania do doktora John'a Hungerford'a.
Doktor nie pozostawił złudzeń. Jeżli w ciągu dwóch lub trzech tygodni w Great Ormonds Hospital, nie zostanie wykonane skomplikowane pobranie tkanki i za jej pośrednictwem wstrzyknięcie do gałki ocznej melphalanu (specjalny rodzaj miejscowej chemioterapii), Ola straci wzrok i oko. Leczenie jest bardzo kosztowne (jedna dawka, to 50 tysięcy funtów).

Podejmujemy karkołomną próbę uzbierania takiej sumy tym bardziej, iż, jak orzekł doktor, chore, lewe oczko jest w lepszym stanie niż zdrowe - prawe.
Dlatego też bardzo gorąco prosimy o Waszą pomoc. Pomoc, która może uratować wzrok i życie naszej córki.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na adres:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Numer konta
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615<br>
tytułem: 14526 Jurek Aleksandra Julia - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Zrozpaczeni rodzice: Beata i Artur Jurek,
Dane kontaktowe: kicmal@tlen.pl

Izabelińczyk Roku

W dniu 6 maja 2011r. Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
mec. Władysław Gołąb otrzymał z rąk Wójta Gminy Izabelin buławę i tytuł honorowego IZABELIŃCZYKA ROKU 2010.
Z końcem każdego roku kalendarzowego symboliczne wyróżnienie Izabelińczyk Roku przyznawane jest osobom, które podjęły inicjatywy szczególnie cenne dla gminy lub szczególnie zasłużyły się dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabelin.
Osoba wyróżniona otrzymuje buławę zwieńczoną głową łosia, herbowego króla Kampinoskiego Parku Narodowego. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał również wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych płk Edward Gierski.

Prośba absolwentów

Szanowni Państwo,

jesteśmy rodzicami Zuzanki, która urodziła się 12 października 2010 roku.
W drugiej dobie wykryto u niej bardzo ciężką, złożoną wadę serduszka. Nasza Córeczka jest już po dwóch bardzo trudnych operacjach kardiochirurgicznych, po których nastąpiły ciężkie powikłania (zapalnie płuc, sepsa, niewydolność wielonarządowa). To wielki Cud, że przeżyła i od Boga dostała kolejną szansę. Po 5-miesięcznym pobycie w szpitalu jej stan na tyle się poprawił, że mogła nareszcie zamieszkać w swoim domu.
W niedalekiej przyszłości czeka ją kolejna operacja - całkowita korekcja wady. Nawiązaliśmy kontakt z kliniką Uniwersytetu Ludwiga Maximilliana w Monachium, kierowaną przez Profesora Edwarda Malca, gdzie pojawiła się szansa na wyzdrowienie naszej Córeczki.
Koszty operacji, rekonwalescencji i późniejszej rehabilitacji są ogromne i nie jesteśmy w stanie sami zdobyć tak wysokiej kwoty.
Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe. Każdy, nawet najdrobniejszy dar, jest w stanie przyczynić się do naprawy serduszka Zuzanki.
Dzięki Państwa życzliwości i dobroci serca, nasza Córeczka ma szansę być w przyszłości szczęśliwą i zdrową dziewczynką.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Anna i Marek Faderewscy - rodzice Zuzi

Wpłaty prosimy kierować na:
Fundusz Zuzi
86 1140 1010 0000 4399 5800 1042
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
ul. Brzozowa 75, Laski, 05-080 Izabelin

Obchody 100-lecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

6 kwietnia 2011 r. w pomieszczeniach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przy współudziale władz uczelnianych UKSW.
Konferencję rozpoczęto mszą św. w kościele bł. E. Detkensa. Przewodniczył jej i wygłosił homilię ks. kardynał Metropolita Warszawski dr Kazimierz Nycz. Ze względu na bogactwo tematyki i liczbę zaplanowanych prelekcji dokonano podziału tematycznego konferencji.
Cześć I dotyczyła środowiska Lasek w perspektywie historii, kolejna część została poświęcona założeniom ideowym środowiska Lasek, ostatnia dotyczyła środowiska Lasek w perspektywie chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: ks. kardynał Metropolita warszawski Kazimierz Nycz, rektor UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, prezes TOnO mec. Władysław Gołąb, Matka Anna Maria Sikorska, dyr mgr Piotr Grocholski, bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski.