Archiwum 2010

Życzenia w Dziale Absolwentów

We wtorek 21 grudnia 2010 r. odbył się Opłatek pracowników i współpracowników Działu Absolwentów. Swoją obecnością uświetnili spotkanie Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mecenas Władysław Gołąb z Małżonką oraz Matka Anna Maria i Siostra Tabita.
Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku składał pan Prezes, Matka Generalna i kierowniczka Działu Absolwentów pani Krystyna Konieczna.
Podczas dzielenia się opłatkiem padały serdeczne i wzruszające słowa życzeń.
Po posiłku złożonym z tradycyjnych dań wigilijnych przygotowanych przez pracowników,
śpiewano kolędy i pastorałki.

Tradycyjna wizyta

Zgodnie z wieloletnią tradycją kilka dni przed Bożym Narodzeniem przybył do Lasek Jego Eminencja Józef Glemp Prymas – Senior. Wielebny Gość zwrócił się do społeczności laskowskiej z życzeniami świątecznymi oraz związanymi z Jubileuszem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Z tej okazji przekazał także na ręce Prezesa TOnO obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Czcigodny Duszpasterz podzielił się opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami spotkania.

Komunikat

Małgorzata Kosecka - Informatyk, przekazała jednorazowo sumę 24 000 zł (PLN) dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
celem wsparcia osoby uzdolnionej matematycznie i rokującej w dziedzinie Informatyki.

Obchody 100-lecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

22-go października br. mszą św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza zainaugurowano w Laskach obchody 100-lecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Po mszy św. dokonano uroczystego poświęcenia organów w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej oraz nowego budynku archiwum.
Na zakończenie uroczystości Goście wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego oraz wzięli udział w agapie.

Listopadowe święto

13 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, który ma przybliżyć społeczeństwu problemy osób niewidomych i słabowidzących.
Obchodzony jest od 1946 roku, w rocznicę urodzin francuskiego tyflopedagoga Valentina Hauey,
który w 1784 roku założył pierwszą szkołę dla niewidomych.
Wprowadził naukę czytania wypukłych liter na drewnianych klockach. Wkrótce potem na specjalnie przez siebie skonstruowanej prasie drewnianymi, a później metalowymi czcionkami wytłaczał litery na papierze.
Takie rozwiązanie umożliwiało wykonanie wielu odbitek tego samego tekstu składającego się z liter łacińskich, zapisanych wypukłą linią ciągłą.

Dział Absolwentów zaprasza do wspominania!

100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
to znakomita okazja do spojrzenia wstecz i zastanowienia się, jak z dzisiejszej
perspektywy oceniacie pobyt w Laskach; jak ten czas wpłyn±ł na Wasze obecne życie;
czego Was nauczył i jak wzbogacił.

Odeszła od nas śp. Zofia Morawska, Wielki Człowiek i Wielki Przyjaciel Absolwentów.
Opowiedzcie nam także, jak Jej Osoba, Jej Życie i Posłannictwo kształtowało Was
podczas pobytu w Laskach i jak wpłynęło na Wasze samodzielne życie.

Podzielcie się z nami swoimi wspomnieniami.
Zbiór Waszych wspomnień wydamy w brajlu i czarnym drukiem.

Czekamy na Wasze listy do końca lutego 2011 roku.

Śp. Zofia Morawska 1904 - 2010

Śp. Zofia Morawska
Śp. Zofia Morawska

15 października odeszła od nas
p. Zofia Morawska.

Prawdziwy Przyjaciel Absolwentów.

Wprowadzenie ciała do Kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach
nastąpi w piątek 22 października
o godzinie 18:40.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 23 października
o godzinie 14:00.

Październikowe spotkanie absolwentów

W niedzielę 10 października br. w Laskach odbyły się uroczystości związane z DNIEM ABSOLWENTA.
To już trzecie spotkanie odkąd wiosną 2008 roku na Zebraniu Ogólnym członków Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przyjęto uchwałę,
że tradycyjne spotkania wychowanków Lasek będą się odbywać w drugą niedzielę października.
Tegoroczne spotkanie tradycyjnie rozpoczęła msza św. w kaplicy centralnej w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców, przyjaciół i dobroczyńców Lasek. Po mszy uczestnicy spotkania modlili się wspólnie na Cmentarzu Zakładowym.
Wczesnym popołudniem w Domu Dziewcz±t odbyła się agapa, a potem w dużej Sali miała miejsce druga część spotkania.
Rozpoczął p. Jacek Moskwa, wygłaszając zajmującą prelekcję na temat "Zofia Morawska - żywa historia Lasek". Artystycznych atrakcji dostarczył występ Bronisława Harasiuka i Czesława Kurka. Na zakończenie uczestnicy wspominali, wspólnie śpiewali i muzykowali.

15 października - Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Nikogo dzisiaj nie dziwi osoba z białą laską. Prawie wszyscy wiemy, że to niezbędne narzędzie wspomagające w codzienności osobę niewidomą, pomagające w uzyskaniu samodzielności i niezależności.
Ale mało kto zna historię tego prostego przedmiotu. A historia jest ciekawa.

Laska to zwykły kij, od dawna używany przez osoby niewidome jako narzędzie poruszania się. Ale historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczęła się w 1921 roku.
Młody fotograf z Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i w konsekwencji stracił wzrok.
Był załamany. Szczęściem było spotkanie z ociemniałym żołnierzem, którzy potrafił
przywrócić mu wiarę w siebie i na nowo nadać życiu sens. Za radą przyjaciela zaczął wychodzić z domu ze zwykłą laską. Nie czuł się jednak całkiem bezpieczny. Odniósł wrażenie, że ludzie na ulicy nie zawsze zauważali kij, którym się posługiwał. Wpadł zatem na pomysł, żeby pomalować laskę na biało, żeby była lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł był bardzo skuteczny i świetnie sprawdzał się
w praktyce. Młody człowiek rozpropagował swój wynalazek wśród innych ociemniałych.

Po raz pierwszy Dzień Białej Laski obchodzono w 1964 roku. Jest świętem niewidomych w wielu krajach świata, także w Polsce. Tego dnia osoby niewidome przypominają, że mają prawo do godnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji swoich talentów i pragnień.

Światowy Dzień Wzroku

Co roku w drugi czwartek października na całym globie obchodzony jest Światowy Dzień Wzroku. W tym roku przypada on 14 października, a w roku 2011 będzie
świętowany 13 października.


Światowy Dzień Wzroku ustanowiono dla zwiększenia świadomości społecznej na temat ślepoty oraz niedowidzenia. Są to bowiem bardzo istotne problemy w zakresie zdrowia publicznego na międzynarodową skalę. Obchody mają zachęcić ministrów zdrowia oraz innych przedstawicieli władz państwowych do dostrzeżenia i zrozumienia problemów związanych ze ślepotą i niedowidzeniem; zachęcić i zainspirować do poszukiwania efektywnych rozwiązań i do przeznaczania wystarczających środków pieniężnych na uzyskanie jak najlepszych efektów.
Działania podejmowane w ramach Światowego Dnia Wzroku są bardzo różne, bo każdy może uczcić ten dzień na swój sposób, chodzi tylko o uzyskanie jak największego oddźwięku ze strony społeczeństw i władz.
Niektórzy sadzą drzewa, inni wymieniają się zdjęciami i tworzą niezwykłe fotograficzne kolaże. Rozdawane są plakaty, zakładki do książek i inne ciekawe materiały promocyjne. Aktywiści docierają do szkół i wyższych uczelni, żeby przekazać wiedzę na temat ślepoty i niedowidzenia młodemu pokoleniu.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wzroku uświetnią wydarzenia artystyczne: premiera nowego filmu promującego inicjatywę VISION 2020 oraz wystawa w siedzibie głównej Światowej Organizacji Zdrowia
w Genewie. Każda organizacja może zaangażować się w obchody. Informacje o własnych działaniach można przesłać na adres, który znajduje się na stronie internetowej VISION 2020 Światowy Dzień Wzroku.
Z tej strony można też pobrać Pakiet Wdrożeniowy.
Materiały promocyjne można otrzymać także po wysłaniu zapotrzebowania na adres e-mail: communications@iapb.org

Sierpniowy zjazd absolwentów

W ostatni weekend sierpnia br. odbył się kolejny zjazd absolwentów Ośrodka.
Tym razem na spotkanie przybyli absolwenci roczników 1955 - 1961.
Tradycyjnie już pierwszym punktem zjazdu było oficjalne spotkanie w Domu Dziewcząt z Zarządem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz przyjaciółmi z dawnych lat.
Po mszy św. absolwenci nawiedzili Cmentarz Zakładowy, spacerowali po terenie Ośrodka.
Po kolacji był czas na "wieczorne Polaków rozmowy" i powroty we wspomnieniach do czasów szkolnych.

Z wizytą w Laskach

9 lipca 2010 r. odwiedziły Dział Absolwentów dawne absolwentki z Żułowa.

Spotkanie Absolwentów

W dniach 25 - 27 czerwca 2010 r. spotkali się w Laskach absolwenci Ośrodka z lat 1996, 1997, 1998.
Odbyło się uroczyste spotkanie z Zarządem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Kierownictwem Ośrodka oraz nauczycielami, wychowawcami i przyjaciółmi. Absolwenci wzięli udział w mszy św. oraz nawiedzili Cmentarz Zakładowy.
W ramach projektu "Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II" uczestnicy zjazdu wzięli udział w warsztatach społecznych.
Jeden z wieczorów poświęcono na rozmowy i wspomnienia.

Zjazd Absolwentów

W dniach 16 -18 kwietnia 2010 r. odbył się kolejny, pierwszy w tym roku ZJAZD ABSOLWENTÓW. Tym razem spotkali się wychowankowie "Jabłonek" roczniki: 1993, 1994, 1995.
Z powodu żałoby narodowej oraz sobotnio - niedzielnych uroczystości żałobnych program spotkania został stosownie zmodyfikowany.

Wielkanocne Śniadanie

Wiele ciepłych słów i mnóstwo serdeczności przekazał pan Prezes Władysław Gołąb podczas Wielkanocnego Śniadania w Dziale Absolwentów.
Uroczystość odbyła się 30 marca i uświetniła ją swoją obecnością także Matka Generalna Anna Maria Sikorska, Siostra Tabita oraz wielu innych miłych Gości.
Były tradycyjne potrawy i znakomita okazja do rozmów w niecodziennej, radosnej atmosferze nadchodz±cych Świąt Zmartwychswtania Pańskiego.