Archiwum 2007

Zasadzenie dębu

W Alei Trzeciego Tysiąclecia w Granicy koło Kampinosu odbyła się uroczystość zasadzenia pamiątkowego dębu przez Panią Zofię Morawską. Jednocześnie posadzony został dąb upamiętniający osobę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W alei znajduje się już 36 drzew. Wcześniej zasadzono dęby poświęcone m. in. Janowi Pawłowi II, św. Maksymilianowi Kolbe, Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia br. obchodzony był - ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Poprzez "niepełnosprawność" rozumie się utratę sprawności lub nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, bądź ograniczenie prowadzenia aktywnego życia czy ograniczenia w pełnieniu ról społecznych. Liczy się, że na świecie żyje ponad 500 mln osób niepełnosprawnych; w Polsce jest 4,5 mln niepełnosprawnych (w tym 2,5 mln to osoby o znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności). Z okazji święta zorganizowano wiele spotkań w urzędach i innych placówkach działających na rzecz środowiska ludzi niepełnosprawnych. Ukazały się również specjalne materiały m. in. promujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON przekazał publikację - informację dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę. Uczniowie z Lasek uczestniczyli w specjalnych warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Jedna z grup "poznała" bohaterów "Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki. Pokazano rycerskie rzemiosło i elementy uzbrojenia ochronnego walcz±cych rycerzy.

Pożar w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

O godz. 4.00 rano wybuchł pożar w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Spłonęło jedno ze skrzydeł, w którym uczyły się najmłodsze dzieci. Zajęcia lekcyjne klas I-III zostały przeniesione do pomieszczeń internatowych w starym Domu Dziewcząt.

Msza św. za Panią Zofię

Spotkaniem na Mszy św. w Kaplicy w Laskach dziękowano za 77 lat ofiarnej służby świadczonej osobom niewidomym przez Panią Zofię Morawską. Sędziwa Jubilatka ukończyła 103 rok życia. Od 60 lat jest skarbnikiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Zjazd Absolwentów

13-14 października 2007 r. absolwenci Lasek - rocznik 1965,1966 i 1967 spotkali się po latach na Zjeździe Absolwentów zwołanym z inicjatywy Ryszarda Dziewy. Spotkanie przygotowano we współpracy z Działem Absolwentów. 14 października zjechali się absolwenci Ruszczycowi.

Ślub Agnieszki Derdziak

Dnia 29 września br. odbył się ślub Agnieszki Derdziak (pracownicy Działu) z Arturem Nowackim. Młodej Parze życzymy szczęścia na nowej drodze życia.

Tegoroczni absolwenci

Wszystkim tegorocznym absolwentom Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych w Laskach wręczono dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu: technik masażysta i technik informatyk. Są to pierwsi absolwenci Technikum Masażu, którzy w czerwcu br. przystąpili do obowiązującej nowej formy Państwowych Egzaminów Zawodowych. Wszyscy tegoroczni maturzyści są też przyjęci na pierwszy rok studiów na różnych polskich uczelniach.

Zjazd Absolwentów Jabłonek

W dniu 1 września br. odbył się Zjazd Absolwentów Jabłonek - roczników 1983, 1984 i 1985. O godz. 15.00 uczestnicy Zjazdu i goście spotkali się w sali koncertowej Domu Dziewcząt z Zarządem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Kierownictwem i Gronem Pedagogicznym Ośrodka. O godz. 17.30 wszyscy uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w Dużej Kaplicy, a następnie nawiedzili Zakładowy Cmentarz. Po kolacji w Domu Dziewcząt uczestnicy Zjazdu przeszli na wieczorne rozmowy w kręgu znajomych do Domu Przyjaciół.

Nowy rok szkolny

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach rozpoczął nowy rok szkolny Mszą św. odprawioną w Dużej Kaplicy przez Ks. abp. Kazimierza Nycza i Sesją Pedagogiczną poświęconą tematowi "W kierunku optymalizacji wychowania religijno-moralnego".

Nowa Przełożona

Nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została Matka Anna Maria Sikorska.

Z wizytą

Z wizytą w Laskach przebywają dawni absolwenci. 

X Kapituła Generalna Zgromadzenia

W Laskach trwa X Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Spotkanie o Ojcu Federowiczu

"Miałem bardzo szczęśliwe życie" (Ojciec Tadeusz Fedorowicz)
23 czerwca 2007 roku odbyło się spotkanie z okazji 100 rocznicy urodzin i piątej rocznicy śmierci Ojca Tadeusza Fedorowicza. O godzinie 12.00 w Kaplicy Zakładowej w Laskach odprawiona została Msza święta; następnie na sali w Domu Dziewcząt miała miejsce prezentacja książki zawierającej korespondencję Ojca Tadeusza z Matką Czacką, Ojcem Władysławem Korniłowiczem i ks. Aleksandrem Fedorowiczem. Spotkanie zakończyło się modlitwą przy grobie Ojca Tadeusza.

"Ile w tym czasie rozdałem Komunii świętych,
ile odprawionych Mszy świętych, ile chrztów.
Jak zdołać dziękować Panu Jezusowi za to ogromne dobro,
bo to nie ja, tylko On przeze mnie to robił"
(Ojciec Tadeusz w dniu śmierci, 26 VI 2002r.)

Msza za absolwentów

W dniu 21 czerwca br. o godz. 8.30 w Sali organowej Warsztatów Rehabilitacji Zawodowej odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich tegorocznych absolwentów Lasek. Następnie w placówkach rozdano świadectwa ukończenia nauki, a o godz. 11.00 odbyło się w Domu Dziewcząt tradycyjne ślubowanie absolwentów Lasek. W tym roku Ośrodek opuściło 5 maturzystów - absolwentów Technikum Masażu (Monika Burnatowska, Damian Pietrasik, Monika Wielgat, Dorota Wojeńska) i Technikum dla Niewidomych (Szymon Janowski) oraz 4 absolwentów ZSZ (Barbara Gajko, Monika Izosio, Piotr Kłosiewicz,
Michał Sitarski); 12 wychowanków ukończyło ZSZS (Izabela Anuszkiewicz, Joanna Błońska, Marcin Ciruk, Monika Mendel, Krystian Pendziwiatr, Róża Ramolla, Katarzyna Stachnik, Arkadiusz Wardziak, Ewelina Zaborska, Józef Stasiowski, Bartosz Tomasiak, Rafał Węsierski) i 2 - gimnazjum (Tomasz Grochowski, Rafał Dobersztyn). Po szkole podstawowej odeszły do szkół integracyjnych: Agata Zakrzewska i Katarzyna Kuźma. Przedszkole opuścili: Adam Królikowski, Melchior Ciechomski i Mateusz Maleszka.
W imieniu absolwentów pożegnali Laski programem zatytułowanym "Wezwani do miłości" tegoroczni maturzyści. Oni też przygotowali specjalną wkładkę "Opowieści różnej treści" do nowego "Biuletynu Centrum", poświęconego tym razem możliwościom edukacyjnym osób niewidz±cych.

Warsztaty Poszukiwania Pracy

W dniach 15-16 czerwca 2007 roku w Laskach organizowane były przez Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku Warsztaty Poszukiwania Pracy.

Zjazd Absolwentów Szkoły Specjalnej

Z inicjatywy naszych absolwentów Grzegorza Szymańskiego i Tadeusza Wójcika zorganizowano w dniach 20-22 kwietnia 2007r. Zjazd Absolwentów Szkoły Specjalnej roczników 1973,1974,1975.
W dniach 26-28 kwietnia 2007 r. odbył się - z inicjatywy Krzysztofa Ćwieka - zjazd grupy internatowej chłopców. Oba zjazdy odbyły się w Domu św. Maksymiliana.

"jeden procent"

Wpłacając swój "jeden procent" na rachunek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, wspomożecie również naszą działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnienia osób z wadami wzroku.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Nr 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002

Dziękujemy - pracownicy Działu ds. Absolwentów

Msza św. w 3. rocznicę śmierci

25 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w Kaplicy w Laskach odprawiona zostanie Msza św. w 3. rocznicę śmierci śp. Marii Miłkowskiej. Po Mszy św. - nawiedzenie grobu śp. Pani Marii i spotkanie w Domu Przyjaciół. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie uczniów

W ramach prowadzonego przez Dział ds. Absolwentów poradnictwa zawodowego dotyczącego kariery szkolnej i zawodowej odbyło się spotkanie uczniów dwóch klas trzecich laskowskiego gimnazjum. Przyszli absolwenci spotkali się wcześniej z przedstawicielami Działu na zajęciach w szkole poświęconych problematyce preorientacji zawodowej. Wypełnili Ankietę skłonności zawodowych. Na spotkaniu w Dziale zostały przedstawione i zinterpretowane wyniki ankiet. Uczniowie zapoznali
się również z pracą Działu.