Archiwum 2006

Koniec Jabłonek

30 października 2006 roku zawieszono zajęcia szkolne w Jabłonkach i przekazano budynek do rozbiórki firmie budowlanej. Lekcje uczniów Technikum dla Niewidomych, Technikum Masażu, Liceum Ogólnokształc±cego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przeniesiono do czasu zbudowania nowego budynku do Warsztatów Rehabilitacji Zawodowej. Tak zamknięto jeden z rozdziałów szkolenia zawodowego w Laskach, który wpisuje się w opowieść zatytułowaną "Jabłonki".  Warto przy tej okazji przypomnieć, że 1 września 1974 roku otwarte zostało w Laskach czteroletnie Liceum Zawodowe o kierunku mechanik urządzeń elektronicznych. Wcześniej opracowano adaptacje programów przedmiotów zawodowych. Zaczęto organizować pracownie zawodowe: montażu elektronicznego, laboratorium mechaniczno-elektroniczne, pracownię elektroniki i klasę rysunku zawodowego. W pierwszym okresie niepełne jeszcze Liceum korzystało wspólnie z Zasadniczą Szkołą Zawodową z klas szkolnych, będących jednocześnie świetlicami grup internatowych na pierwszym piętrze Domu Chłopców. Na potrzebę nowych pracowni wybudowano cztery izby "pod wiatą w obrębie zabudowań warsztatowych. Szkoły pracowały w systemie klas i pracowni przedmiotowych, toteż na każdej prawie przerwie uczniowie i nauczyciele wędrowali do wiaty i z powrotem, do Domu Chłopców. Z czasem udało się uzyskać przydział typowego składaka biurowego z Fabryki Domów w Namysłowie. Opracowano projekt adaptacji budynku do potrzeb szkół zawodowych i na skraju sadu laskowscy robotnicy położyli fundament. Na nim fabryczna ekipa zmontowała w niecałe dwa tygodnie budynek. Wiele miesięcy trwały prace wykończeniowe, przede wszystkim zakładanie potrzebnych instalacji. Uczniowie pomagali przy rozsypywaniu ziemi pod posadzkę i sprzątaniu budynku oraz jego urządzaniu. W czasie wakacji 1977 roku budynek został umeblowany i przeniesiono do niego zbiory pracowni przedmiotowych. Już w czasie budowy ogłoszony został konkurs na nazwę szkoły, by nie przylgnęła nazwa "Składak" lub "Barak". Wybrano nazwę "Jabłonki".

Boże Narodzenie 2006 r.

Wszyscy Wszystkim ślą życzenia.

Organizacje pozarządowe z Ukrainy

14 grudnia br. gościliśmy w Laskach przedstawicieli pięciu organizacji pozarządowych z Ukrainy, realizuj±cych Program Społeczeństwa Obywatelskiego współfinansowany przez Philip Morris Ukraine, poprawiający jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców Charkowa. W Domu Przyjaciół spotkali się z Prezesem TOnO - Władysławem Gołąbem goście z Organizacji Pozarządowej Alye Parusa z Charkowa, niosącej pomoc młodym ludziom z dysfunkcją słuchu i Fundacji Charytatywnej Hesed Shaare Tikva Obwodu Charkowskiego, kształcącej umiejętności zawodowe w ramach niekomercyjnego Centrum Rehabilitacyjno-Doradczego oraz Charkowskiego Centrum Rehabilitacji Niepełnosprawnej Młodzieży Pravo Vyboru, udzielającego wsparcia w korzystaniu z zasobów technologii informacyjnej z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Byli też przedstawiciele z Unii Ukraińskich Organizacji Inwalidzkich z Oddziału w Charkowie, udzielający pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Publicznej Organizacji Prawników z Upośledzeniem Wzroku z Charkowa, szkolący niewidome osoby w dziedzinie umiejętności znalezienia zatrudnienia.
W spotkaniu przygotowanym przez Dział ds. Absolwentów wzięli także udział: s. Alverna Dzwonnik, reprezentująca Zgromadzenie i koordynator Projektu Centrum - Krystyna Konieczna oraz Teresa Cwalina. Goście zwiedzili również laskowskie przedszkole i bibliotekę.

102 lata Pani Zofii Morawskiej

Całe Laski modliły się na Mszy św. o godzinie 8.00 w Zakładowej Kaplicy we wszystkich intencjach Jubilatki. Plurimos Annos! 

Zjazd Absolwentów Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowe

W dniach 28-29 października 2006 roku odbył się w Laskach Zjazd Absolwentów Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej roczników 1980, 1981, 1982.
Zjazd rozpoczął się Mszą Św. o godzinie 17.30 w Kaplicy Centralnej. Po Mszy Św. kolacja w Domu Dziewcząt i oficjalne spotkanie z Zarządem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Kierownictwem i Gronem Pedagogicznym Ośrodka.
Wieczorne rozmowy w kręgu znajomych i przyjaciół około godziny 22.00 w Domu Przyjaciół.

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy
8 pażdziernika 2006 roku na DOROCZNE SPOTKANIE BYŁYCH WYCHOWANKÓW LASEK.
PROGRAM:
Godzina 11.00 - Msza Św. w Kaplicy Centralnej w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców, wychowanków, przyjaciół i dobroczyńców Lasek.
Po Mszy Św. wspólnie przejdziemy na cmentarz zakładowy.
Po powrocie z cmentarza zapraszamy do Domu św. Stanisława na: Wspólną Agapę (początek o godzinie 13.00).

Konferencja

28 września br. odbyła się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Konferencja "Rozwój Zasobów Ludzkich - doświadczenia we wdrażaniu EFS w Polsce". Nasze Towarzystwo reprezentowała Krystyna Konieczna - kierownik Działu ds. Absolwentów.
Na spotkaniu przedstawiono doświadczenia we wdrażaniu EFS na Mazowszu i zaprezentowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Konferencja "50 na Plus"

20 września br. przedstawiciel TOnO - Krystyna Konieczna uczestniczyła w Warszawie w Konferencji "50 na Plus", poświęconej wsparciu aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Omawiano m. in. zagadnienie rynku pracy i miejsca na nim grup zagrożenia. Panel dyskusyjny z udziałem publiczności dotyczył problemu zatrudnienia w Polsce osób w wieku 50+.

Sierpień-listopad 2006 r.

Od sierpnia do listopada br. nagrodzony projekt w II edycji Konkursu "Dobre Praktyki" - "Terapia przez twórczość przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy" - realizowany przez Dział ds. Absolwentów przedstawiany jest w ramach II cyklu 19 ogólnopolskich seminariów.

Krystyna Konieczna i Teresa Cwalina pokazują praktyczne stosowanie w coraz większej skali - począwszy od edukacji i kształcenia zawodowego do aktywizacji zawodowej i społecznej - zasady kompleksowości oferowanej przez Laski pomocy dla osób z dysfunkcją wzroku. Towarzysząca ich wystąpieniom specjalna prezentacja multimedialna pozwala też zapoznać uczestników seminariów z historią i dniem dzisiejszym Dzieła Matki Czackiej, a także z nagrodzonym przedsięwzięciem, opartym na realizacji zadań twórczych poprzez aktywność plastyczną (rysowanie, malowanie, rzeźbienie) i komputerową (grafika komputerowa).

Koncert charytatywny

O godzinie 18.00 w Warszawie w "Gnieździe Piratów" przy ul. Ogólnej 5 rozpocznie się koncert charytatywny, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Romka Roczenia. Bilet na koncert kosztuje 10 zł. W trakcie spotkania, które potrwa do późnych godzin nocnych przeprowadzona też będzie licytacja. Można również ofiarować na leczenie pieniądze za pośrednictwem banku: Bank Milenium 47 1160 2202 0000 0000 7024 4448 (z dopiskiem na wpłacie "Roman").
Romek Roczeń uległ ciężkiemu wypadkowi podczas rejsu po Bałtyku. Na "Zawiszę Czarnego" zaprosił 16 niewidomych osób, by razem z nim przepłynęło 680 mil morskich na trasie Gdynia - Oslo. Przedsięwzięcie udało się. Niestety podczas postoju, już w Oslo, Roman spadł z zejściówki żaglowca. Efektem tego wypadku jest pęknięty drugi krąg szyjny.

Kolejny zjazd absolwentów

W dniach 17-18 czerwca br. odbył się zjazd absolwentów Liceum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Laskach - rocznik 1976, 1978 i 1979. W spotkaniu wzięło udział 25 absolwentów. W ich imieniu głos zabrała Celina Ołdakowska i na adres Działu ds. Absolwentów przesłała najserdeczniejsze podziękowanie za umożliwienie spotkania się z Członkami Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz dawnymi Nauczycielami i Wychowawcami.

Warsztaty Poszukiwania Pracy

Na Warsztaty Poszukiwania Pracy organizowane przez Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku w Laskach zgłosiły się 22 osoby; ostatecznie wzięło w nich udział 18 uczestników w wieku 18 - 55 lat, z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
Warsztaty trwały dwa dni; w pierwszym - zajęcia odbywały się w Warszawie w Dworku przy ul. Dankowickiej 18, drugiego dnia - w Zespole Szkół Zawodowych w Laskach. Program Warsztatów Poszukiwania Pracy obejmował: Warsztat doradcy zawodowego Warsztat zatrudnienia, Warsztat pracodawcy, Warsztat pracownika, Warsztat psychologiczny Warsztat prawniczy oraz ćwiczenia warsztatowe z autoprezentacji, z rozmową kwalifikacyjną i pracownią dokumentów.

II Konferencja "Dobre Praktyki"

29 maja br. odbyła się w Warszawie II Konferencja "Dobre Praktyki", zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.4 schemat b. Podczas spotkania wręczono statuetki dla dziesięciu organizacji pozarządowych, nagrodzonych za przedsięwzięcia na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wśród zwycięzców II edycji Konkursu "Dobre Praktyki" znalazło się Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Projekt realizowany przez Dział ds. Absolwentów "Terapia przez twórczość przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy", będący autorskim programem "Lepienie świata" Teresy Cwaliny, zyskał uznanie jurorów i był prezentowany podczas konferencji. W warszawskim spotkaniu Laski reprezentowali przedstawiciele Zarządu Towarzystwa - dyr. Piotr Grocholski i kierownik Działu ds. Absolwentów - Krystyna Konieczna. Oni też odebrali zwycięską statuetkę i dyplom. Warto przypomnieć, że jest to już druga nagroda dla Towarzystwa, przyznana za osiągnięcia w dziedzinie rehabilitacji zawodowej osób z dysfunkcją wzroku.

Polo Żurawno

W Polo Żurawno, na obrzeżu Kampinowskiego Parku Narodowego, odbył się II Memoriał Polo Braci Potockich. Dochód z pikniku przeznaczony jest na wsparcie Funduszu Usamodzielniania Niewidomych im. A. Czartoryskiego w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi.

Ukazał się pierwszy numer "Biuletynu Centrum"

Ukazał się pierwszy numer "Biuletynu Centrum", zawierający podstawowe informacje o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi oraz nowej inicjatywie Działu ds. Absolwentów - Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku. Przypomniano również patronackie korzenie działalności Działu i przedstawiono sylwetkę Matki Elżbiety Róży Czackiej. Numer został poświęcony zawodowi masażysty.
W piątek, 19 maja br. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie promujące nowe pismo, dostępne - dodajmy - w wersji brajlowskiej i czarnodrukowej dzięki wydawnictwu lubelskiemu "Impuls" oraz w wersji elektronicznej na stronie Centrum

W 45. rocznicę śmierci Matki Elżbiety Róży Czackiej

W 45. rocznicę śmierci Matki Elżbiety Róży Czackiej obchodzono w Laskach Święto Ośrodka. O godz. 9.00 modlono się przy grobie Matki o Jej beatyfikację. O godz. 9.30 w Kaplicy Centralnej odprawiona została Msza święta, celebrowana przez J. E. Ks. Kardynała Glempa Prymasa Polski.
Następnie w Domu Dziewcząt przedstawiono program artystyczny "Spotkanie z Matką Czacką". Otwarto również wystawę fotograficzną "Norwescy Przyjaciele". Odbył się także finał Konkursu Wiedzy o Matce Czackiej.

IV Doroczna Aukcja Dzieł Sztuki

IV Doroczna Aukcja Dzieł Sztuki na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Domu Samotnej Matki w Laskach.

Ogłoszenie o przetargu

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 60.000 EURO na realizację usługi pn. "Druk brajlem i drukiem powiększonym
Biuletynu Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku".
Termin zgłaszania ofert upływa 19. 04. 2006 r. o godz. 11.30.
Adres: Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
tel./fax.: (0-22) 75 22 255, (0-22) 75 22 326
Osoba uprawniona do kontaktu:
Krystyna Konieczna, tel. 0-22 75 22 255

Nowy Jork

26 stycznia - 17 lutego 2006 roku Kierownik Działu ds. Absolwentów - Krystyna Konieczna przebywała w Nowym Jorku. Celem wyjazdu było zapoznanie się z metodami i sposobami działań wspomagających osoby niewidome w znalezieniu pracy.

Konferencja na temat: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie wiedzy

W dniu 20 stycznia br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja na temat: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie wiedzy, podsumowująca europejski projekt pilotażowy IDOL, którego promotorem była krakowska uczelnia.

Centrum w Laskach

Powstałe 1 stycznia 2006 r. Centrum w Laskach jest realizacją nowego projektu Działu ds. Absolwentów, odpowiedzialnego za tę statutową działalność Towarzystwa, która obejmuje rehabilitację społeczną i zawodową oraz zatrudnienie osób z wadami wzroku. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stało się możliwe wzmocnienie i rozszerzenie dotychczas udzielanego wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu całego kraju, poszukujących pracy.
Projekt prowadzony w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"
Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"
Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.