Archiwum 2004

Spotkanie pokoleń

W sobotę 13 listopada w Laskach spotkali się przedstawiciele kilku pokoleń wychowanków, pracownicy Zakładu, rodzina jubilatki, przyjaciele i ci wszyscy, którzy czują wdzięczność za dar jej życia. Były życzenia składane w imieniu premiera i prezydenta Warszawy, przemówienia i kwiaty. Były też niezwykłe prezenty: sto kilo cukierków od lokalnego samorządu, czek od spółdzielni "Nowa Praca Niewidomych" czy wreszcie założony przez Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce
Fundusz im. Zofii Morawskiej ze stoma tysi±cami dolarów na koncie, które jubilatka może przeznaczyć na dowolne potrzeby Zakładu.
Aby obdarować panią Morawską, trzeba obdarować jej wychowanków...

Doroczne spotkanie byłych wychowanków Lasek

W dniu 10.10.2004 (niedziela) w Laskach miało miejsce doroczne spotkanie byłych wychowanków Lasek. O godzinie 10.30 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem o. E. Pokrywki w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców, wychowanków, przyjaciół i dobroczyńców Lasek oraz o beatyfikację Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Po Mszy św. było wspólne przejście na cmentarz zakładowy; idąc na cmentarz odmawiano różaniec. Po powrocie z cmentarza wszyscy
uczestnicy spotkali się w sali Domu Dziewcząt na obiedzie. Podczas tego spotkania byli wychowankowie złożyli gratulacje p. Zofii Morawskej z okazji wręczenia nagrody Totus z Fundacji Działa Nowego Tysiąclecia.

Nagrody Totus 2004 rozdane

W Zamku Królewskim w Warszawie wręczono w sobotę nagrody Totus - przyznawane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Te prestiżowe nagrody, często określane mianem katolickiego Nobla, przyznawane są w czterech kategoriach: kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej, mediów oraz promocji nauczania papieskiego. Mają one promować chrześcijańskie inicjatywy, które oddziałują pozytywnie na całe społeczeństwo.
Nagrodę Totus w kategorii "Promocja człowieka i praca charytatywno-wychowawcza" przyznano Zofii Morawskiej, od 74 lat
opiekującej się ludźmi ociemniałymi w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Równorzędną nagrodę otrzymało
Stowarzyszenie Parafiada, imienia świętego Józefa Kalafancjusza przy Zakonie Pijarów. Przyznający nagrodę biskup Piotr Jarecki powiedział, że "życie Zofii Morawskiej jest uosobieniem życia poświęconego drugiemu człowiekowi, potrzebującego pomocy". Jej ofiarną pracę doceniły już krajowe i światowe organizacje. Jako pierwsza
kobieta Zofia Morawska otrzymała najwyższe polskie odznaczenie państwowe - Order Orła Białego

Wystawa Jerzego Ratyńskiego - maj 2004 r.

W styczniu tego roku Galeria Szkolna "Ściana" pokazała:
Malowane rymowanki.
Kalendarz na dobry rok.
W maju br. Jurek ponownie gościł u nas.
Cieszę się - mówił - że mogę powracać do Lasek, w których przed laty odkryłem, że lubię rysować. Powstały nowe rysunki z
cyklu "Obrazki z Lasek" i "Wyprawa do Torunia." Prace można oglądać w Jabłonkach na wystawie, zorganizowanej przy
współpracy z Działem ds. Absolwentów.

Zjazd absolwentów

W dniach 7 - 8 maja 2004 r. w Laskach odbył się zjazd absolwentów, którzy ukończyli naukę w czerwcu 1994 i 1995 roku. Na
15 absolwentów tych roczników przyjechało 10 osób. Uczestnicy zjazdu byli zakwaterowani w Domu Chłopców.
O godz. 19.00 odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych "Jabłonki", które trwało do późnych godzin wieczornych.
W spotkaniu udział wzięli absolwenci oraz nauczyciele i wychowawcy. Podczas spotkania dawni wychowankowie opowiadali o sobie - co robili po ukończeniu Lasek, co robią teraz itp. Następnego dnia o godz. 9.30 była Msza św. w Kaplicy Zakładowej w intencji wszystkich absolwentów i ich rodzin. Potem była wspólna kawa w "Jabłonkach".
Wszyscy rozstali się z postanowieniem kolejnych spotkań.

Odeszła do Pana

W dniu 21 lutego 2004 zmarła w wieku 64 lat absolwentka ś.p. Maria Miłkowska.
Została pochowana na cmentarzu w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach w dniu 26 lutego 2004 r. Z wielkim żalem
pożegnaliśmy osobę oddaną sprawom niewidomych.