Archiwum 2003

20 listopada 2003 r.


"Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych" - Logo

W ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy sympozjum pt. Porównanie sytuacji społecznej i zawodowej niewidomych absolwentów szkół średnich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
Sympozjum zostało poprzedzone badaniami ankietowymi.
Ankieta dotyczyła absolwentów ostatnich trzech lat szkół specjalnych ośrodków szkolno-wychowczych, szkół integracyjnych ogólnodostępnych kształcących niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski.