Wolontariat w Rabce


Wolontariat młodzieżowy „Zobaczyć Świat” działa od 2004 roku, przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju. Tworzą go młodzi ludzie z rabczańskich szkół i okolicznych miejscowości. Działania wolontariatu na terenie internatu koordynują wychowawcy z poszczególnych grup.

Wolontariat pozwala zaspokoić potrzebę bezinteresownego bycia dla innych ludzi, a także kształtuje obraz samego siebie na różnych płaszczyznach. Promujemy działalność społeczną wśród dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Wolontariusze w naszej placówce mają możliwość rozwijania swoich talentów i wykazania się w różnych dziedzinach. Biorą aktywny udział w życiu wychowanków naszego internatu i pomagają im „zobaczyć świat”.

Na przestrzeni całego roku szkolnego wolontariusze mają szeroki wachlarz możliwości zaangażowania się w pracę z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Wolontariusze towarzyszą wychowankom na spacerach, które na stałe wpisane są w plan pracy wychowawczo-dydaktycznej internatu. Jest to świetna okazja do wspólnych rozmów i zwiedzania okolicy oraz wzajemnej integracji. Dzieci przywiązują się do wolontariuszy, żywo interesują się ich codziennym życiem i bardzo chętnie spędzają z nimi czas. Wolontariusze uczestniczą także w organizowanych wycieczkach, rajdach, ich pomoc jest nieoceniona zwłaszcza na długich i nierównych górskich trasach.

Wolontariusze, którzy przychodzą do poszczególnych grup internatowych towarzyszą wychowankom podczas organizowanych gier i zabaw, zajęć plastycznych, pomagają wykonać prace różnymi technikami czy też uczestniczą w zajęciach muzycznych. Muzyka to ulubiona forma rozrywki mieszkańców internatu, w którym odbywają się cykliczne imprezy z udziałem i czynnym zaangażowaniem wolontariuszy.

Do najważniejszych corocznych imprez należą: zabawa andrzejkowa, konkurs kolęd, które organizują wolontariusze. Podczas tego typu imprez przeprowadzają oni różnego rodzaju konkursy dla dzieci i dbają o dobrą atmosferę. Jedną z form spotkań są wspólne ogniska, w przygotowaniu których wolontariusze biorą aktywny udział. Młodzi ludzie dzielą się swoimi muzycznymi zdolnościami przygrywając na różnych instrumentach. Te minikoncerty i wspólne śpiewanie są bardzo lubiane przez dzieci.

Ważnym wydarzeniem, w którym obecność wolontariuszy jest zauważalna, jest udział w organizowanej w Rabce Spartakiadzie Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczą oni wraz z dziećmi w różnych sportowych konkurencjach.

Osoby wykazujące się zdolnościami aktorskimi mogą czynnie zaangażować się w przygotowanie przedstawień teatralnych, które organizowane są na terenie naszego internatu.

Wolontariusze towarzyszą i służą pomocą dzieciom i młodzieży z dysfunkcją wzroku w czynnościach samoobsługowych i życia codziennego, szczególną troską otaczając wychowanków z dodatkową niepełnosprawnością.

Zaangażowanie naszych wolontariuszy jest bardzo duże, a wolontariat ten nie należy do łatwych, ze względu na pomoc dzieciom i młodzieży słabowidzącej i niewidomej ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dlatego też zaangażowanych wolontariuszy zapraszamy co roku na wakacyjny obóz rehabilitacyjny, w którym młodzi ludzie służą pomocą swoim podopiecznym przez dwa tygodnie. Jest to bardzo dobra okazja do jeszcze lepszego poznania dzieci i spędzenia z nimi czasu wakacyjnego.

Młodzi ludzie którzy ofiarują cząstkę siebie dla dzieci, bezinteresownie poświęcają swój czas są wpisani w życie naszej placówki i uczestniczą w uroczystościach takich jak opłatek, zabawa andrzejkowa i karnawałowa czy też spotkanie wielkanocne.
Warto dodać, że każdego roku organizujemy w naszym internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących dzień wolontariusza. Jest to doskonała okazja aby podziękować wolontariuszom za poświęcony czas, dar serca i obecność tak bardzo cenioną przez nasze dzieci.

Koordynatorzy wolontariatu:

Monika Mszańska tel. 018  267 65 25

s. Irmina Landowska  kom. 604 719 576

fot. archiwum szkoły