Wolontariat

Od ponad 100 lat wolontariusze wspierają swoją pracą Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli jesteśmy w stanie zapewnić naszym niewidomym wychowankom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Z każdym rokiem coraz więcej firm dołącza do wolontariatu pracowniczego. Państwa pomoc to nie tylko wsparcie potrzebujących, ale także możliwość integracji pracowników Państwa firm, często także ich rodzin.

Zapraszamy Państwa do współpracy!


Maria Roguska – koordynator wolontariatu
tel. 798 444 601
22 752 32 49
e-mail: maria.roguska@laski.edu.pl