Wyjazdy szkoleniowe

Konferencja „Świat Głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”

W dniach 21-22 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja „Świat Głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”. Z naszej placówki wzięła w niej udział Małgorzata Benisz, która poprowadziła również zajęcia warsztatowe dla uczestników, dotyczące specyfiki głuchoślepoty, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji dotykowej.  Oprócz ciekawych wykładów i warsztatów uczestnicy mogli obejrzeć sesję plakatową, rzeźby i gobeliny autorstwa osób głuchoniewidomych, zobaczyć występy teatralne i muzyczne głuchoniewidomych i niewidomych artystów, zwiedzić Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji osób głuchoniewidomych i osób im pomagających oraz zwiedzić świątynię Pobrygidkowską. 

Kongres w Poczdamie

W dniach 19 i 20 września 2014 w Poczdamie odbył się międzynarodowy kongres „Żyć z głuchoślepotą”, w którym - z naszej placówki - wzięła udział Małgorzata Benisz. Dotyczył aktualnych badań nad wieloma zagadnieniami z dziedziny głuchoślepoty oraz prezentował doświadczenia różnych szkół i instytucji z Niemiec, Szwecji, Holandii, Szwajcarii i Austrii. Ogromny ekran przedzielono na pół – w jednej części wyświetlano prezentację, w drugiej symultaniczne tłumaczenie na język migowy, na osobnym ekranie pojawiał się automatyczny zapis mowy, oprócz tego słychać było głos prelegenta, a wielu głuchoniewidomych, obecnych na sali, odbierało treści lormem lub językiem migowym dotykowym. Punktem programu była wycieczka po szkole dla dzieci głuchoniewidomych w Oberlinhaus.

Hannover i Fischbeck

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2014 Małgorzata Benisz korzystała z gościnności Tauublindenwerk – organizacji prowadzącej dwa największe ośrodki dla osób głuchoniewidomych w Niemczech – w Hanowerze i Fiszbeku. Różnorodne formy pomocy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, na każdym poziomie funkcjonowania, wyposażenie pomieszczeń w samodzielnie wykonane przedmioty użytkowe i ozdobne, bogactwo oznaczeń wizualnych i dotykowych, szerokie i empatyczne podejście do potrzeb podopiecznych – to tylko niektóre inspiracje, które pozostały w pamięci z tego pobytu, z myślą, żeby znalazły swoje miejsce w naszej nowej szkole.

Holandia

W dniach 10-13 czerwca 2014 dwie nauczycielki z naszego Działu - Małgorzata Benisz i Joanna Celmer-Domańska wzięły udział w wizycie szkoleniowej w Holandii. Odwiedziłyśmy na północy kraju ośrodek we Vries oraz na południu w Sint - Michielsgestel – Centrum Diagnostyczne, warsztaty terapii zajęciowej i szkołę dla głuchoniewidomych – Rafael. Royal Duch Kentalis, której te ośrodki podlegają, to największa państwowa organizacja skupiająca 85 ośrodków (szkoły, internaty, centra diagnostyczne) dla osób z uszkodzeniem słuchu, w tym głuchoniewidomych. Obejmuje opieką 23.700 osób. Wyjazd ten, zorganizowany przez Tow. Pomocy Głuchoniewidomym dał możliwość porównania systemów pomocy głuchoniewidomym w Polsce i Holandii, wskazując nowe kierunki działań na rzecz tej grupy niepełnosprawnych.

Budapeszt

W dniach 2-5 czerwca 2013  delegacja specjalistów pracujących w Polsce z głuchoniewidomymi dziećmi odwiedziła Szkołę dla Niewidomych w Budapeszcie. Naszą placówkę reprezentowała Joanna Celmer-Domańska. Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, który powstał w 1826 jako pierwsza tego typu placówka na Węgrzech. Spotkanie skupiło się głównie na wymianie doświadczeń w zakresie nauczania dzieci głuchoniewidomych , problemów spotykanych w pracy edukacyjnej i sposobów ich rozwiązywania. Poznaliśmy również charakter i historię placówki, hospitowaliśmy zajęcia szkolne oraz rehabilitacyjne. Zaprosiliśmy do  Ośrodków w Polsce naszych węgierskich przyjaciół.

Timisoara

W dniach od 10 do 13 czerwca 2012 roku odbyła się wizyta szkoleniowa w Rumunii, organizowana przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Naszą placówkę reprezentowała Viktoryia Salei. Podczas wizyty była okazja do poznania pracy w ośrodku dla dzieci niewidomych z dodatkowymi ograniczeniami, w szkole dla niewidomych i słabowidzących Liceul Teoretic "Iris" oraz w szkole dla niesłyszących "Constantin Pufan" , mieszczących się  w Timisoarze.  Z Rumuńskimi specjalistami były przeprowadzone dyskusje na temat dobrych praktyk w pracy z dziećmi głuchoniewidomymi (dotyczących metod komunikacji, innych metod stosowanych w codziennej pracy, programów edukacyjnych, stosowania sprzętu AAC, organizacji pracy). Odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z placówki Centrul de Resurse si Asistenta Educationala "Speranta".  Również miałyśmy możliwość podzielenia się polskimi doświadczeniami w  pracy z dzieckiem głuchoniewidomym.