Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju niewidomego i słabowidzącego dziecka to oddziaływania ukierunkowane na wspieranie dziecka  w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz na zapewnienie pomocy rodzinie w mierzeniu się z wyzwaniami wynikającymi
z jego niepełnosprawności.

Zespół specjalistów przeprowadza diagnozę możliwości i potrzeb dziecka, opracowuje plan wszechstronnego wspierania jego rozwoju oraz zapewnia dziecku zajęcia terapeutyczne. Profesjonalną opieką zostają objęci  również rodzice, opiekunowie i najbliższa rodzina.

Zajęcia terapeutyczne prowadzą: tyflopedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta widzenia, nauczyciel orientacji przestrzennej. Zajęcia odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem jego samopoczucia, rytmu dobowego. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, pomocami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb dzieci niewidomych i słabowidzących. Dzieci korzystają również z zajęć hipoterapii.

Zespół terapeutów w oparciu o uzyskane o dziecku informacje, ocenę jego możliwości i obserwację zachowania przygotowuje program terapeutyczny  i zalecenie odpowiednie do danego etapu rozwoju dziecka. Program jest wsparciem w codzienności nie tylko dla rodziny i bliskich dziecka, ale także dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dzieckiem w miejscu zamieszkania.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju służy pomocą rodzicom w postaci konsultacji także poza czasem turnusu. Jest otwarty na współpracę z placówkami i instytucjami wspierającymi dziecko w miejscu zamieszkania.

Udzielamy wsparcia w formie:
- pięciodniowych pobytów;
- jednodniowych konsultacji;
- wizyt domowych.

W każdym tygodniu w zajęciach uczestniczą trzy rodziny. Umożliwia to wzajemną wymianę doświadczeń. Każda rodzina ma do dyspozycji pokój 2-osobowy z łazienką, aneksem kuchennym i łóżeczkiem dla dziecka.

Zgłoszenia do placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju są przyjmowane telefonicznie lub mailowo – zakładka KONTAKT. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.