Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju niewidomego dziecka to działania na rzecz niewidomego i słabowidzącego dziecka. Polega ono na wszechstronnym wspieraniu jego rozwoju i udzieleniu profesjonalnej pomocy przez zespół specjalistów. W wyniku tych działań zostaje postawiona diagnoza. Określa się potrzeby, a także ustala metody pracy z dzieckiem.

Profesjonalną opieką zostają objęci rodzice, opiekunowie i najbliższa rodzina.

Wspieranie rozwoju dziecka jest tym skuteczniejsze im wcześniej zostanie rozpoczęte. Nasi specjaliści pomagają zarówno dziecku, jak i jego rodzicom. Zapewniamy zajęcia z tyflopedagogiem, rehabilitację ruchową – także na basenie, terapię widzenia, konsultacje psychologiczne i lekarskie, dogoterapię oraz hipoterapię. Oprócz zajęć indywidualnych, prowadzimy również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci.

Organizujemy:

tygodniowe pobyty – tzw. turnusy
jednodniowe konsultacje
wizyty domowe
Pobyt dziecka w Laskach pozwala na ocenę jego funkcjonowania i możliwości rozwojowych oraz daje podstawy do opracowania zaleceń i wskazówek dla rodziców do pracy w domu.

W każdym turnusie uczestniczą trzy rodziny. Umożliwia to wzajemną wymianę doświadczeń. Każda rodzina ma do dyspozycji pokój 2-osobowy z łazienką, aneksem kuchennym i łóżeczkiem dla dziecka.

Zgłoszenia do placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju są przyjmowane telefonicznie lub mailowo – zakładka KONTAKT. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Po ustaleniu terminu pobytu w Laskach, wysyłany jest list zawierający szczegółowe informacje.