KIM JEST OSOBA GŁUCHONIEWIDOMA?

„Głuchoniewidomą jest osoba,
która na skutek
jednoczesnego poważnego uszkodzenia słuchu i wzroku
napotyka trudności odmienne
od spowodowanych wyłącznie uszkodzeniem słuchu lub wzroku,
widoczne we wszelkich sferach jej funkcjonowania,
zwłaszcza w komunikowaniu się,
samodzielnym poruszaniu się
i dostępie do informacji„

Parlament Unii Europejskiej w kwietniu 2004 roku uznał – dokumentem „Deklaracja Praw Osób Głuchoniewidomych” - prawa osób głuchoniewidomych, jako odrębnej grupy niepełnosprawnych i zalecił krajom członkowskim UE ich zastosowanie.


W części krajów Unii są już one respektowane, w innych jeszcze nie. Polska należy do tej drugiej grupy. Od kilku lat Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym prowadzi starania o ustanowienie osobnego kodu niepełnosprawności dla osób głuchoniewidomych, tzw. 13-G, jednak jak dotąd głuchoślepota jest wciąż formalnie postrzegana jako sztuczna suma dwóch osobnych niepełnosprawności – wzroku (symbol 04-O) i słuchu (symbol 03-L); co nie odpowiada stanowi faktycznemu, a przede wszystkim sytuacji osób nią dotkniętych.