Oddaj używany sprzęt...

Włącz się w naszą akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego i telefonów komórkowych

Akcja ta ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale również ważny wymiar społeczny.

Coraz więcej firm, instytucji i osób prywatnych pomaga nam w tej zbiórce.
Przekazany nam zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny jest wyceniany do jego rzeczywistej wartości rynkowej. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczamy na cele statutowe Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Firmy, które przekażą nam zużyty sprzęt otrzymają, zgodnie z polskimi przepisami, niezbędne dokumenty (karta odpadu).

Współpracujemy z firmami Polblume i Eskalion.
Obie firmy gwarantują również pomoc logistyczną – zapewniają bezpłatny transport z terenu całego kraju.

Wszelkich informacji o zbiórce udziela:

Maria Roguska – Dział Darów, koordynator wolontariatu
22 752 32 49 lub 502 630 086
e-mail: maria.roguska@laski.edu.pl

             telefony@laski.edu.pl

Zadbaj o środowisko i pomóż dzieciom z Lasek!