Metodyka nauczania

Dla osoby pozbawionej wzroku podstawowymi zmysłami służącymi do poznawania otoczenia są dotyk i słuch. Nie wystarczy poznawanie świata przez słowa widzących, bo dziecko nie „podłoży” pod te słowa rzeczywistości, której nie widzi i nie dotyka. Grozi mu, że będzie tylko powtarzać słowa, których treści nie rozumie, lub rozumie inaczej, niż widzący w jego otoczeniu. Niewidome dziecko, niewidomy uczeń powinien poznawać bezpośrednio, zmysłami, dostępne otoczenie przyrodnicze i techniczne. „Dawanie świata do ręki” jest potrzebne przez cały okres nauki, przez całe życie. Jest szczególnie niezbędne na wstępnych etapach rozwoju, bo umożliwia poprawne tworzenie pojęć ogólnych, będących podstawą do posiadania realnej wiedzy o świecie. Metodyka nauczania niewidomych bazuje na bezpośrednim poznawaniu rzeczywistości.


Elementarz do nauki rysunku dla dzieci niewidomych

Elementarz do nauki rysunku dla dzieci niewidomych t. 2
Elementarz do nauki rysunku dla dzieci niewidomych t. 2

Rysunki Elementarza tom 2

Teksty Elementarza tom 2

Elementarz do nauki rysunku dla dzieci niewidomych t. 3
Elementarz do nauki rysunku dla dzieci niewidomych t. 3

Rysunki Elementarza tom 3

Teksty Elementarza tom 3


Plany do nauki orientacji przestrzennej

Plany do nauki orientacji przestrzennej t. 2
Plany do nauki orientacji przestrzennej t. 2

Rysunki Planów tom 2 NAKRYCIE STOŁU

Teksty Planów tom 2

Plany do nauki orientacji przestrzennej t. 3
Plany do nauki orientacji przestrzennej t. 3

Rysunki Planów tom 3 USTAWIAMY KRZESŁA

Teksty Planów tom 3