Materiały dydaktyczne

Niewidomy uczeń nie może korzystać z ogólnie dostępnych podręczników i innych materiałów dydaktycznych drukowanych „drukiem płaskim”.
Także uczeń niedowidzący, nawet dobrze oprzyrządowany, będzie miał poważne trudności w posługiwaniu się wieloma ogólnie dostępnymi materiałami dydaktycznymi. Ponadto wyrównywanie deficytu wiedzy, z jakim niewidome dziecko z konieczności rozpoczyna naukę szkolną, wymaga specyficznych pomocy dydaktycznych.
Pomocy dydaktycznej potrzebują także rodzice wspierający swoje niewidome dziecko i nauczyciele szkoły integracyjnej lub ogólnodostępnej podejmujący nauczanie tego dziecka.