Materiały archiwalne i muzealia

Sprawa niewidomych, to znaczy zorganizowane działanie dla dobra osób niewidomych, liczy już w Europie ponad 200 lat. Materiały archiwalne zgromadzone w Dziale Tyfologicznym w Laskach pokazują przemyślenia i działania, które ukształtowały dzisiejszą sytuację osób niewidomych. Pokazują działania dobrze dostosowane do sytuacji, w której były podejmowane. Przedmioty muzealne pokazują drogi twórczego myślenia tych, którzy pomagali niewidomym i twórczego myślenia niewidomych pracujących dla innych niewidomych. Śledzenie drogi rozwoju choćby myśli technicznej dotyczącej pisma brajla może być bardzo pasjonujące.

Fotografie na pocztówkach dokumentowały życie w Laskach przed 1939 r. Odgrywały rolę propagandową i informacyjną, a sprzedawane podczas corocznych zbiórek przynosiły także pewien dochód. Wykorzystywane były również do ilustrowania informatorów i artykułów o życiu Lasek. Fotografie pochodzą z lat 1922–1939.