ks. Antoni Marylski


Ks. Antoni Marylski urodził się 21 października 1894 roku w Pęcinach pod Pruszkowem. Studiował w Szkole Nauk Politycznych i Ekonomicznych w Paryżu. Od lipca 1922 roku związany z Ośrodkiem w Laskach. Był administratorem i w latach (1937-1950 i 1961-1973) prezesem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Współzałożyciel kwartalnika Verbum. W roku 1971, pod koniec życia, Antoni Marylski przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

wróć