Liceum Ogólnokształcące – 3/4 lata

Liceum Ogólnokształcące zapewnia edukacją młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

Placówka jest dostosowana do potrzeb słuchaczy z wadą wzroku.

Zapewniamy:

  • specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. rysunki wypukłe, modele)
  • zaadaptowane materiały edukacyjne w druku brajlowskim
  • opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego

Prowadzimy intensywną naukę języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia, oprócz zajęć programowych z języków obcych, w konwersacjach prowadzonych przez wolontariuszy – ‘native speakers’.
Realizujemy program wymiany młodzieży z międzynarodową szkołą Red Cross Nordic United World College w Norwegii.

Zapewniamy również indywidualną naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitację wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia.

Oferujemy zdobycie umiejętności z Podstaw Telemarketingu. 

Pracownia Psychologiczna służy pomocą wszystkim uczniom.
Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cykl nauczania w Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata.