Książki dla rodziców

Tytuł Autor

„Gry i zabawy dla młodszych dzieci niewidomych (od 7 do 9 lat)”

maszynopis – po 1950 r.

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Die Früherziehung des Blinden Kinder. Ein Beitrag zur Elternberatung“

Blinden und Sehschwachen Verband, Berlin 1976

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Dostosowywanie środowiska fizycznego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”

Materiały Tyflologiczne nr 11, PZN, Warszawa 2001

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności”

„Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności”

Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2009

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

Ćwiczenia stymulujące wzrok. Podręcznik do pracy z głuchoniewidomymi niemowlętami, małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa 1994

Kategorie: Dla dzieci głucho-niewidomych

„Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6–9 letnich”

„Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6–9 letnich”

Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011

Autor: Barańska Małgorzata

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Poradnictwo dla rodziców niewidomych dzieci w wieku przedszkolnym. Referat na II Ogólnokrajowe Sympozjum Poradnictwa”

Karpacz 13–18.05.1985

Autor: Bendych Ewa

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki szkolnej”

WSIP, Warszawa 1985

Autor: Bendych Ewa, Nowak Jadwiga

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Rozwój dziecka od 0 do 3 lat”

„Rozwój dziecka od 0 do 3 lat”

Wydawnictwo GWP, Sopot 2013

Autor: Brazelton Thomas B., Sparrow Joshua D.

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

„Rozwój dziecka od 3 do 6 lat”

„Rozwój dziecka od 3 do 6 lat”

Wydawnictwo GWP, Sopot 2013

Autor: Brazelton Thomas B., Sparrow Joshua D.

Kategorie: Dla dzieci niewidomych

Strona /9

1 2 ... ostatnia