Kontakt

Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego w Sobieszewie

ul. Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk-Sobieszewo
e-mail: wczesna_sobieszewo@neostrada.pl


Dyrektor: s. Ida Burzyk
telefony : 58 323 94 22, kom. 501 090 750