Kontakt

Szkoły Ponadpodstawowe w Laskach

Technikum dla Niewidomych, Technikum Masażu, Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I stopnia, Szkoła Policealna

Zapisy do szkół:
tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl
 


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
szkoła tel. 22 752 31 15
sekretariat tel. 22 752 31 01
e-mail: szkola.jablonki@laski.edu.pl, piotr.dziuba@laski.edu.pl
Dyrektor: Piotr Dziuba
tel. 22 752 31 17, 604 620 169