Kontakt

Szkoła Specjalna św. Maksymiliana w Laskach

Zapisy do szkoły:
tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
recepcja: 22 752 31 82 


Dyrektor: Wojciech Święcicki
tel. 22 752 31 78
e-mail: w.swiecicki@laski.edu.pl