Kontakt

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju

Filia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

ul. Słoneczna 11, 34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl


Kierownik Filii – mgr Barbara Landowska – s. Irmina
Dyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Radiowska
tel./fax 18 267 65 25