Kontakt

Internat Szkoły Specjalnej św. Maksymiliana w Laskach

Kierownik: Siostra Liliana

mail: s.liliana@laski.edu.pl
tel. 22 752 31 84