Kontakt

Internat Dziewcząt

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Recepcja: 22 752 31 20


Kierownik: s. Jana Maria Ściga
tel. 22 752 31 22