Kontakt

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Dział ds. Absolwentów

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
tel. (+48 22) 75 23 351
www: dzialabsolwentow.laski.edu.pl
e-mail: dzialabsolwentow@laski.edu.pl
Dojazd autobusem 210 z przystanku Metro Młociny