Kontakt

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Dom Pomocy Społecznej w Żułowie p.n "Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet"

Żułów 13, 22-310 Kraśniczyn
e-mail : domnadziei@op.pl
www.dpsdomnadziei.pl


Dyrektor: s. Liliana Teresa Borczon
tel. 82 577 55 86, 577 55 30
fax 82 577 52 70