Kontakt

Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
ul. Zabierzowska 24, 32-005 Niepołomice


Dyrektor: ks. Jacek Ponikowski
tel. 12 281 37 01