Kontakt

Centrum Rehabilitacji Zawodowej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Sekretariat: 22 752 33 00


Dyrektor: Bolesław Jońca
tel. 22 752 33 01