Kontakt

Zapisy do placówek szkolno-wychowawczych:

tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl
 


Centrala telefoniczna:

22 752 30 00


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Sekretariat: 22 752 32 21
e-mail: tono@laski.edu.pl
Prezes Zarządu: Paweł Kacprzyk

Skarbnik:
 s. Jeremia Bożena Zych
tel. 22 752 32 22

Nasze dane:
KRS 0000054086
NIP 527-020-99-13
REGON 007025977
 


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Sekretariat: 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl
Dyrektor: Elżbieta Szczepkowska
 


Dział Darów

s. Jeremia Bożena Zych
tel. 22 752 32 22; 
kom. 512 924 271
e-mail: dary@laski.edu.pl
www.swiatpodpalcami.pl
 


Dział Promocji

Kamil Szumotalski
kom. 509 346 511
e-mail: kamil.szumotalski@laski.edu.pl
 


Wolontariat pracowniczy

Koordynator: Dorota Kosewska
tel. 22 752 32 23; kom. 507 658 871
e-mail: dorota.kosewska@laski.edu.pl


Dział Tyflologii

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
e-mail: tyflologia@laski.edu.pl

Kierownik: s. Benita Hadamik, kom.:  (+48)  512 924 301  
Biblioteka Tyflologiczna: Beata Hermanowicz tel. 22 752 32 87


Laski – Pismo Rehabilitacyjno-Społeczne z życia Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Sekretariat: tel. 22 752 32 89
Redaktor: Józef Placha
e-mail: jozef.placha@wp.pl
Sekretarz redakcji: Anna Pawełczak-Gedyk
e-mail: anna.gedyk@wp.pl


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
e-mail: piwna@triuno.pl
Furta: 22 752 30 11 / 299
 


Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
e-mail: domrekolekcyjnyfsk@gmail.com
Recepcja: 22 752 30 25
 


Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny w Laskach

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
e-mail: przychodnia@laski.edu.pl.
Kierownik: dr n. med. Jarosław Komorowski tel. 22 752 32 46
Rejestracja POZ tel. 22 752 32 74
Gabinet stomatologiczny tel. 22 752 32 78
fax 22 752 30 09
 


Biblioteka Czarnodrukowa

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
tel. 22 752 32 00