Kim jesteśmy?

Uczniowie podczas zajęć plastycznych fot. Joanna Śledzińska, kidsforever.pl
Uczniowie podczas zajęć plastycznych fot. Joanna Śledzińska, kidsforever.pl

Jesteśmy z niewidomymi i dla niewidomych od ponad 100 lat.

Towarzyszymy im na każdym etapie życia. Naszym podopiecznym zapewniamy integralne wychowanie, wszechstronną edukację, przygotowanie do zawodu, a także wspieramy ich na rynku pracy.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zostało powołane do życia przez Matkę Elżbietę Różę Czacką, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Swoje życie poświęciła na przygotowanie osób niewidomych do pełnowartościowego życia w społeczeństwie ludzi widzących. Przede wszystkim dążyła do wzmocnienia w nich wiary w Boga, przywrócenia im sensu życia i otwartości na innych ludzi.

Nasze placówki szkolno-wychowawcze znajdują się w Laskach, Rabce i Sobieszewie. Prowadzimy również domy w Żułowie i Niepołomicach, gdzie zapewniamy kompleksową opiekę dorosłym niewidomym z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Chcemy pomóc Tobie i Twojemu dziecku. Zobacz, że jego życie też może być pełne kolorów. Właściwie prowadzona edukacja i rewalidacja pozwolą Twojemu dziecku stać się samodzielnym i cieszącym się życiem człowiekiem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.