Turnus Rehabilitacyjny w Laskach

31-03-2017

TURNUS REHABILITACYJNY

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych

im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach

 

Oferta turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

 

uczestnicy:                                        min. 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami

wiek:                                                  dzieci od 5 do 12 lat

termin:                                               25 czerwca do 8 lipca 2017r. – 14 dni

ilość miejsc:                                      maksymalnie 60 osób.

wyżywienie:                                      pełne - 3 posiłki dziennie

warunki mieszkaniowe:                    24 pokoje z łazienkami

Nowy Internat Dziewcząt:

* 11 pokoi 3 osobowych z łazienką (parter)

* 13 pokoi 3 osobowych z łazienką (piętro I)

3-osobowe pokoje - każdy z łazienką - są zgrupowane po trzy tworząc oddzielne niejako mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, zapewniając dostęp do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania; oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka;

Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.

Ośrodek posiada zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych. Ośrodek posiada odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, posiada konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacji ruchowej. Ośrodek posiada także pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.  

Ośrodek posiada oznaczenia w brajlu i powiększonym druku na drzwiach. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne są oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni  wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami  wzroku. Ośrodek posiada odpowiednio oznakowany schody – pierwszy i ostatni schodek. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Na czas trwania turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany dla dzieci z dysfunkcja wzroku i wyposażony w urządzenia przeznaczone dla takich dzieci, np. tandemy.

Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się  z elementami czynności życia codziennego
 • zajęcia edukacyjne- głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej
 • rehabilitacja ruchowa / gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia w pracowni ceramiki
 • basen – zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne w wodzie
 • zajęcia z psychologiem
 • logopedia
 • hipoterapia
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • zajęcia plastyczne
 • ceramika
 • seans filmu z audiodeskrypcją;
 • prelekcje i wykłady dla rodziców
 • wycieczka do Warszawy
 • wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 • seans w leczniczej komnacie solnej „Delfin” w Izabelinie

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

KOSZTY:

2.582 zł dziecko niepełnosprawne

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • w/w zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
 • wycieczki, atrakcje
 • drobne upominki
 • ubezpieczenie

 

1.204zł opiekun

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • konsultacje z terapeutami
 • wykłady prelegentów
 • wycieczki, atrakcje
 • ubezpieczenie

 

1.185zł drugi rodzic

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • wycieczki, atrakcje
 • ubezpieczenie

 

810zł/os. – rodzeństwo od 7 do 10 r.ż.

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

 

432 zł/os. – rodzeństwo od 2 do 6 r.ż.

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

 

bezpłatnie rodzeństwo do 2 r.ż.

1 OPIEKUN + 1 DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 3.786 zł

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna + orzeczenie o niepełnosprawności) prosimy kierować do Iwony Optułowicz do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00-216 Warszawa, ul.Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: ioptulowicz@pzn.org.pl do 31 marca 2017 r.

Powrót do kalendarium