Dni Otwarte w Szkołach Specjalnych

22-04-2017

ROZPOCZYNAMY

REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY  2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

oraz SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

dla Niewidomych w Laskach

22 kwietnia 2017r.            w godz. 9.00-14.00

ZAPRASZAMY:

Rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi niepełnosprawnościami: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu i innymi zaburzeniami  rozwoju.

 

OFERUJEMY:

Konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem, psychologiem, neurologopedą, zwiedzanie szkoły i internatu.

 

KONTAKT:

tel. : 22 75 23 178, kom.: 604 964 049

e-mail: w.swiecicki@laski.edu.pl

Powrót do kalendarium