Internat dla Dziewcząt w Laskach

W Internacie Dziewcząt dążymy do stworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziewcząt z dysfunkcją wzroku. Planując pracę wychowawczą w poszczególnych grupach, stosownie do wieku, potrzeb i możliwości dziewcząt, podejmujemy działania w zakresie: wychowania religijnego, społeczno – moralnego, wychowania sfery emocjonalnej, wychowania patriotycznego, estetyczno – kulturowego, usamodzielniania, wychowania fizycznego, prowadzimy zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne.

Współpraca z Rodzicami stanowi podstawę we wspólnym towarzyszeniu wychowankom w ich rozwoju, w pracy nad charakterem oraz w ich edukacji i akceptacji własnej niepełnosprawności.

Nasze wychowanki pochodzą z różnych części Polski, większość czasu spędzają w Laskach, dlatego w naszym internacie staramy się stwarzać rodzinną atmosferę.

Matka Elżbieta Czacka, założycielka Dzieła Lasek, wielokrotnie podkreślała, że istotne jest konsekwentne i wszechstronne wychowanie osoby niewidomej od najmłodszych lat, tak aby w przyszłości mogła ona w pełni samodzielnie funkcjonować w życiu.
 

Co oferujemy wychowankom w Internacie Dziewcząt?

Nauka
Dbamy o wszechstronny i integralny rozwój naszych wychowanek. Motywujemy je do systematycznej nauki i wspieramy podczas indywidualnego odrabiania lekcji.

Towarzyszymy dziewczętom w zaakceptowaniu i przyjęciu własnej niepełnosprawności.
Zachęcamy wychowanki do rozwijania swoich talentów, zainteresowań przez udział w zajęciach: muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych.

Zwracamy szczególną uwagę na naukę i doskonalenie czynności życia codziennego takich jak np.: troska o własny wygląd, estetyczny dobór ubrań, posługiwanie się sztućcami, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu.
W aneksie kuchennym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, wychowanki mają możliwość rozwijania swoich umiejętności kulinarnych.

Wypoczynek
Dziewczęta korzystają ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Organizujemy wyjazdy do teatru, filharmonii, kina a także wycieczki, pielgrzymki i rajdy.

Rewalidacja

Istotą rewalidacji jest przygotowanie osoby z dysfunkcją wzroku do stanu umożliwiającego jej samodzielne życie wśród osób pełnosprawnych. Naszym wychowankom zapewniamy następujące zajęcia:

 • orientację przestrzenną – uczennica nabywa umiejętności bezpiecznego, samodzielnego poruszania się z białą laską
 • rehabilitację wzroku – dziewczynka słabowidząca uczy się wykorzystywania posiadanych możliwości wzrokowych podczas koniecznych czynności (np. czytanie, pisanie, poruszanie się)
 • gimnastykę korekcyjną (indywidualną lub grupową) – obejmuje działania o charakterze profilaktycznym, ogólnousprawniającym oraz ćwiczenia korygujące istniejące dysfunkcje ruchu
 • zajęcia z psychologiem – dotyczą wsparcia w różnych sytuacjach codziennego funkcjonowania oraz służą odkrywaniu i kształtowaniu własnej tożsamości
 • zajęcia sportowe – treningi goalballa (gra zespołowa dla niewidomych), showndown (rodzaj tenisa stołowego dla niewidomych), narciarstwo biegowe
 • basen – zajęcia korekcyjne, rekreacyjne w wodzie, nauka pływania
 • hipoterapię – jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na człowieka
 • dogoterapię – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę

Warunki mieszkalne w Internacie Dziewcząt

Każda wychowanka zostaje przydzielona do konkretnej grupy w zależności od wieku i szkoły, do której uczęszcza.

Każda grupa dysponuje następującymi pomieszczeniami:

 • 4 trzyosobowymi pokojami z łazienkami
 • pokojem dziennym – świetlica z aneksem kuchennym
 • pomieszczeniem gospodarczym

W pokoju dziennym znajduje się sprzęt do słuchania muzyki, telewizor i komputer z oprzyrządowaniem brajlowskim. To miejsce wspólnych spotkań, zajęć grupowych. Dziewczęta spożywają tu także przygotowane przez siebie, pod okiem wychowawczyń, śniadania i kolacje.

Matka Elżbieta Róża Czacka  (1876 - 1961)

niewidoma Matka osób niewidomych

"Do Matki Czackiej"

Masz krążek światła wokół głowy

jak aureolę

o Matko jasnych dni Laskowych

Matko pokoleń

 

Matko w habicie franciszkańskim

o dłoniach w ciszy

wsłuchana w szepty wezwań Pańskich

karmiona krzyżem

 

Dotknij nam oczu miękką dłonią

Niech przejrzą w wieczności

O ciemna Matko jasnych godzin

Matko słoneczna.

s. Maria Gratia Zaleska FSK