WYCHOWAWCY W INTERNACIE DZIEWCZĄT W LASKACH

"Celem wychowawania osób niewidomych
powinno być osiągnięcie
dla każdego innej
pełni rozwoju
duchowego, moralnego,
intelektualnego i fizycznego"

matka Elżbieta Czacka


GRUPA I

Małgorzata Połomska – ukończyła Instytut Studiów nad Rodziną w zakresie pedagogiki i Studia Podyplomowe Tyflopedagogiczne. Jest specjalistą do spraw rodzin i tyflopedagogiem. W pracy często wykorzystuje pedagogikę zabawy, która jest atrakcyjną i inspirującą formą prowadzenia zajęć, mobilizującą wychowanki do twórczego i dającego im radość wysiłku.

Anna Gierczak – absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tyflopedagog. Pasja zawodowa: reedukacja matematyczna.
Zainteresowania: kwiaty, muzyka filmowa, literatura II wojny światowej.

Ewa Miedzianowska – absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie rewalidacji UKSW i podyplomowych studiów tyflopedagogicznych oraz Podyplomowych Studiów Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się na UW.
Zainteresowania: podróżowanie, literatura podróżnicza, wędrówki górskie.

s. Justyna Juszczyk- pomocna i dobra. Stawia pierwsze kroki w życiu internatowym.

Genowefa Flaczyk - tyflopedagog z wieloletnim doświadczeniem, niezastąpiona pomoc w odrabianiu lekcji


GRUPA II

Małgorzata Osnabiszyn - Turek - tyflopedagog. Jej pasją są podróże - jako wolontariuszka prowadziła dwukrotnie warsztaty tyflologiczne dla kadry pedagogicznej Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Kibeho, Rwanda, Afryka. Kocha czytać książki i jeździć na łyżwach. Ma dużo pomysłów, które chetnie realizuje z dzieciakami. Dobra dusza grupy.

Albertyna Szocińska – tyflopedagog, wychowawca w II grupie w Domu Dziewcząt, praca z dziećmi w wieku 7-14 lat. Stara się pogłębiać zainteresowania dzieci i rozwijać ich kreatywność wykorzystując ich indywidualne możliwości. Otwarta na nowe doświadczenia i wyzwania w pracy  z dziećmi i ich rodzinami.

Joanna Nasiadek – tyflopedagog, oligofrenopedagog, ukończyła podoplomowe studia z logopedii. Jej największą pasją jest praca z dziećmi, co też czyni w Szkole Podstawowej i Domu Dziewcząt.

s. Agata Bieleś – tyflopedagog z ponad 40-letnim doświadczeniem pracy pedagogicznej z niewidomymi wszystkich grup wiekowych: przedszkole, grupy szkolne, dorośli niewidomi w kraju i za granicą (Indie).


GRUPA III

Marzena Olkowska – tyflopedagog, nauczyciel NPR (naturalnego planowania rodziny), założyciel i lider grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świetym "Bartymeusz" w OSW w Laskach, opiekun scholi młodzieżowej. Pasje: gitara i djembe, śpiew i taniec uwielbienia, puzzle, malowanie pisanek, haftowanie, szydełkowanie, prace plastyczne.

Beata Seweryn – absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tyflopedagog, surdopedagog. Zainteresowania: reedukacja, muzyka, wędrówki górskie.

s. Maria Magdalena Palka -  tyflopedagog, nauczyciel biologii. Zaraża entuzjazmem i radością ducha.


GRUPA IV

Ewa Dejek - tyflo i oligofrenopedagog. Zaraża entuzjazmem. Pasje: florystyka.

Ewa Boryń – absolwentka pedagogiki Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, tyflopedagog, oligofrenopedagog. Zainteresowania: wędrówki górskie, poezja śpiewana.

Barbara Kaiser - tyflopedagog z głową pełną pomysłów. Opiekun Rady Internatu.

Aneta Wyrozębska - jako absolwentka naszego Ośrodka doskonale zna i rozumie życie w Internacie. W trakcie studiów z tyflo i surdopedagogiki.


GRUPA V

Jolanta Krupa – tyflopedagog. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej).
Interesuje się literaturą (szczególnie literaturą faktu), teatrem, różnymi formami i technikami plastycznymi, architekturą ogrodu.

Agata Wiśniewska – pedagog specjalny, tyflopedagog, studia: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Akademia Pedagogiki Specjalnejw Warszawie. Zainteresowania: książki, teatr, fotografie.


GRUPA VI

Elżbieta Walkowiak – Studia nad Rodziną, specjalizacja – Pracownik Socjalny ds. Rodziny.Tyflopedagog. Zainteresowania to dziedzina etyki i bioetyki.   

Izabela Dziuba – magister Pedagogiki Specjalnej, specjalność surdopedagogika oraz tyflopedagogika. Jej pasją jest praca z młodszymi dziećmi, szczególnie z dotkniętymi upośledzeniami sprzężonymi. W pracy realizuje się poprzez zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe oraz kulinarne. Stawiam na usamodzielnianie dzieci, niezależnie od ich wieku oraz stopnia rozwoju. Opiekun Rady Internatu.                                                                                 


GRUPA VII

Anna Urbańczak-Psuja – studia: pedagogika specjalna, w zakresie tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Hobby: góry, literatura, filmy, muzyka. 

Joanna Kujawa tyflopedagog, pedagog z zakresu wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną. Zainteresowania: podróżowanie, teatr, Hand Made – rękodzieło artystyczne.

Edyta Osawaru - pedagog specjalny, tyflopedagog. Autorka wielu scenariuszy oraz reżyser małych i większych form teatralnych.


GRUPA VIII

Agnieszka Piwowarska – studia: Katolicki Uniwersytet Lubelski – pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej – tyflopedagogika. Zainteresowania: muzyka klasyczna; fotografia.

Dorota Szczepkowska - tyflo i oligofrenopedagog z wielolernim stażem. Pasje: spacer na łonie natury, wycieczki rowerowe.

s. Martyna Jurkowska - tyflopedagog, pedagog specjalny. Pasje: spacery, wędrówki górskie, muzyka. 

Ewa Mrozińska - Drywa - wieloletni i doświadczony pracownik. Często od zadań specjalnych. Radzi sobie świetnie z młodszymi i starszymi wychowankami.

ORIENTACJA PRZESTRZENNA
Podczas zajęć z orientacji przestrzennej uczennice nabywają umiejętności bezpiecznego, samodzielnego poruszania się, a podczas zajęć wyjazdowych uczą się poruszania w ruchu miejskim – przechodzenia przez ulice, korzystania z komunikacji miejskiej, opracowywania tras dojazdu do różnych miejsc. Są to zajęcia indywidualne. Czas ich trwania i podejmowane tematy dostosowane są do wieku i możliwości wychowanek. Program orientacji obejmuje ćwiczenia pozwalające poznać: pojęcia przestrzenne, schemat własnego ciała, techniki poruszania się z przewodnikiem, techniki poruszania się z długą laską.

Aneta Natońska – pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach od 2004 roku na stanowisku: nauczyciel orientacji przestrzennej. Wykształcenie: wyższe; studia dzienne ukończone na Akademii Pedagogiki Specjalnej na dwóch kierunkach: tyflopedagogika, pedagogika korekcyjna. 
Troskliwa, ciepła, uśmiechnięta, wymagająca, cierpliwa, empatyczna.
Zainteresowania: muzyka i fotografia.

Anna Maria Stasiak – magister pedagogiki specjalnej, tyflopedagog, nauczyciel orientacji przestrzennej. Studentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Pasja: literatura, teologia, szczególnie teologia duchowości.

Marta Zawilińska – magister tyflopedagogiki, nauczyciel kontraktowy. Uczy dziewczęta orientacji w przestrzeni i samodzielnego bezpiecznego poruszania się już ponad 10 lat i widać, że to właśnie praca i miejsce dla niej. Zapas dobrego humoru na zajęcia przynosi także z gospelowego zespołu w którym śpiewa.

Monika Kościk – nauczyciel orientacji przestrzennej, tyflopedagog, pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach od 2002 roku. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym.  

Katarzyna Kozłowska-Worwa – w 2006 roku ukończyła tyflopedagogikę i nauczanie matematyki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Laskach pracuje od września 2006 roku jako nauczyciel orientacji przestrzennej w Internacie Dziewcząt. W latach 2007-2012 prowadziła ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W lutym 2013 roku ukończyła studia podyplomowe: oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.
Lubi jeździć na rowerze i chodzić na długie spacery.

Julian Boronowski - nauczyciel orientacji przestrzennej; absolwent Akedemii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie


TERAPIA WIDZENIA

Hanna Smoleń – nauczyciel dyplomowany – rehabilitacji wzroku, duże doświadczenie w zawodzie także z uwagi na staż pracy. Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu psychopedagogiki specjalnej, specjalność – rewalidacja umysłowo upośledzonych; studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji wzroku oraz rewalidacja niewidomych i niedowidzących, ukończony kurs orientacji przestrzennej.
Zainteresowanie i pasje:   
- problematyka związana z zawodem               
- tematyka związana z formami zaburzeń osobowości dzieci i młodzieży oraz terapia tych zaburzeń; – muzyka klasyczna – gł. symfoniczna, elektroniczna, piosenka zaangażowana, tzw. poezja śpiewana, rock symfoniczny, filmowa       
- filmy; przedstawiające charyzmatycznych pedagogów, niezwykłe historie terapii dzieci, osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którym kalectwo nie przeszkodziło w osiągnięciach niezwykłych rezultatów i poradzenia sobie w życiu, fabularyzowane epizody z historii, zmuszające do zastanowienia się, przemyśleń, mądre komedie oparte na dowcipie słownym, dokumenty z różnych dziedzin życia... i jeszcze teleturniej "Jeden z dziesięciu" oraz wiadomości, informacje.

Monika Saczek – tyflopedagog, rehabilitant wzroku. Pracuje w Laskach jako terapeuta widzenia od 1999 roku. Mama trzech córek. Pasje – Bieszczady, szczególnie te dzikie.

Magdalena Król - tyflopedagog, rehabilitant wzroku. Kocha podróże - zwłaszcza te dalekie. Dwukrotnie prowadziła warsztaty tylologiczne w Ośrodku dla Niewidomych Dzieci w Kibeho, Rwanda, Afryka.


ZAJĘCIA KULINARNE

Barbara Kaiser - tyflopedagog. Wprowadza dziewczęta w świat kulinarnych fantazji.
 


REHABILITACJA RUCHOWA

Marta Grochocka – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie studiów na licznych praktykach w największych warszawskich i białostockich placówkach medycznych. W swojej pracy z dziećmi stara się nawiązać dobry kontakt z małymi pacjentami. Wiedzę medyczną nieustannie poszerza, a także doskonali umiejętności na wielu kursach z zakresu fizjoterapii. 
Pasja: piesze wycieczki, fitness, czytanie książek, słuchanie muzyki, pisanie listów tradycyjnych, zgłębianie wiedzy dotyczącej budowy i fizjologii człowieka.


PSYCHOLOG

Terapia psychologiczna w Internacie Dziewcząt

Opieka terapeutyczna skupiona jest na wzmacnianiu zdrowia i rozwoju wychowanek z uwzględnieniem wszystkich jego sfer – poznawczej, emocjonalnej, fizycznej oraz duchowej. Spotkania mają charakter indywidualny i odbywają się w trybie cotygodniowym. Szczególną troską otoczone są dziewczynki najmłodsze, rozpoczynające swój pobyt w Ośrodku. Potrzebują one szczególnie wsparcia emocjonalnego w trudnej sytuacji rozłąki z najbliższymi.
Na spotkaniach indywidualnych uzyskują przestrzeń do wyrażenia własnej tęsknoty i uczuć towarzyszących oraz uczą się sposobów radzenia sobie w sytuacji rozłąki z domem.
W pracy z dziewczynkami młodszymi, obok towarzyszenia w radzeniu sobie z sytuacjami dnia codziennego, ważna jest nauka odkrywania własnych przeżyć i emocji. W sposób dostosowany do wieku przekazywana jest wiedza na temat bogactwa stanów emocjonalnych człowieka. Wykorzystywana jest tu dostępna literatura przedmiotu oraz metody własnego pomysłu, poprzez które dziewczynki uczą się określania i wyrażania własnych emocji. Ponadto proponowane są im ćwiczenia związane z budowaniem własnej tożsamości, które mają formę pisemną, plastyczno-techniczną (rysunek na folii, wylepianie z plasteliny). Są one wspierane bajkoterapią, która w bezpieczny sposób pozwala na konfrontację z najczęstszymi dziecięcymi problemami.
W spotkaniach terapeutycznych z młodzieżą ważne jest wzmacnianie rozwijającej się osobowości poprzez: kontakt i rozmowę terapeutyczną oraz wsparcie w bieżących problemach, próba określania własnej tożsamości poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dotyczące sfery uczuć, komunikacji, określania mocnych i słabych stron osobowości, wspieranie motywacji, zainteresowań i pasji, wspieranie i rozwój osobowej relacji z Bogiem.
Istotą prowadzonej wobec wychowanek terapii psychologicznej jest jakość kontaktu terapeutycznego. Jest on budowaniem relacji akceptującej, bezpiecznej, pełnej empatii i zrozumienia, z jednoczesnym zachowaniem jasnych granic. W prowadzonej terapii obok pełniącej zasadniczą funkcję relacji terapeutycznej, wykorzystywane są zebrane i dostosowane techniki terapii, zgodne z nauką Kościoła.

Małgorzata Kwiatek – absolwentka psychologii Akademii Teologii Katolickiej oraz tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej i 4-letniego Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Nauczyciel dyplomowany.
Lubi spotkania z ludźmi; szczególną radość i inspirację przynoszą jej te z dziećmi i młodzieżą. Interesuje się filmem i muzyką. Uwielbia morze.
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pracuje od 1999 roku.