Internat dla chłopców w Laskach

"Szczególnie dom, w którym są dzieci i młodzież powinien być pełen radości i wesołości. Wspomnienia z tego domu powinny być najmilszymi wspomnieniami życia".
Matka Elżbieta Róża Czacka

Podczas nauki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach drugim domem staje się Internat Chłopców, w którym nasi wychowankowie żyją, uczą się, odpoczywają. To tu mają zapewnione optymalne warunki, umożliwiające im wszechstronny rozwój, by w przyszłości mogli w pełni samodzielnie funkcjonować w życiu. Obecnie w internacie mieszka 76 chłopców w sześciu grupach wiekowych, a dodatkową siódmą grupę stanowią nasi absolwenci uczący się w szkołach policealnych.

Wychowawcy i nauczyciele zajęć dodatkowych są nie tylko odpowiedzialni za realizację programu wychowawczo-dydaktycznego, ale ich zadaniem jest ukazać wychowankom ideał życia.

W wychowaniu naszej młodzieży i dzieci nie pomijamy najważniejszego aspektu jakim jest wiara. Wiara, która jest rozwijającym się ciągle sposobem widzenia, ale nie tego fizycznego, lecz duchowego. 

"Celem wychowania niewidomych powinno być osiągniecie, dla każdego innej, pełni rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego".
Chcąc osiągnąć tę pełnię rozwoju, o której pisze Matka Elżbieta Róża Czacka bardzo ważne jest właściwe wychowanie już od najmłodszych lat. Ma to duży wpływ na to kim w przyszłości będzie osoba niewidoma. Dlatego dokonujemy starannego doboru wychowawców i nauczycieli, którzy własnym przykładem będą wychowywać i kształtować młodego człowieka niewidomego.

Staramy się im tu zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz serdeczną i rodzinną atmosferę. Wspólnie dbamy również o zapewnienie każdemu z naszych chłopców jak najlepszych warunków do nauki. Doskonalimy czynności samoobsługowe, troszczymy się o właściwą postawę społeczną, wychowanie religijne, patriotyczne, estetyczno-kulturalne i rozwój sfery dydaktycznej nie zapominając przy tym o potrzebie aktywności fizycznej. Jednak szczególny nacisk kładziemy na wychowanie do samodzielności i do jak największej zaradności w życiu codziennym, tak by wychowankowie kończący edukację w Laskach byli dobrze przygotowani do życia.

Aby wychowankowie spędzali czas jak najaktywniej i atrakcyjniej podejmowane są różne inicjatywy: wyjazdy jednodniowe, kilkudniowe, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, spotkania i wizyty zaproszonych gości.

Ważnym elementem naszej pracy jest współpraca z rodzicami poprzez kontakt telefoniczny i osobisty, podczas którego omawiane są kwestie wychowawcze, dydaktyczne i zdrowotne chłopców.

W zależności od etapu rozwoju i swoich zainteresowań chłopcy korzystają z różnego rodzaju zajęć. Sami tak opisują te zajęcia:

 • orientacja przestrzenna – przygotowuje mnie do samodzielności poprzez naukę poruszania się z białą laską pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który ukazuje mi perspektywę dalszej drogi w świecie
 • hipoterapia – dbam o swój kręgosłup, kształtuję postawę ciała, a jednocześnie korzystam z przyjemności jazdy konnej
 • rehabilitacja ruchowa – w kompleksowych zespołowych ćwiczeniach ruchowych dążę do przywrócenia pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej
 • rehabilitacja wzroku – jeżeli jestem osobą słabowidzącą, uczę się korzystać z najsłabszych nawet doznań wzrokowych, rozwijam umiejętność posługiwania się wzrokiem, a tym samym zwiększam skuteczność wykorzystywania mojego wzroku w codziennym życiu
 • zajęcia z psychologiem – jego pomoc wspiera mnie w różnych sytuacjach codziennego życia oraz służy odkrywaniu i kształtowaniu mojej osobowości
 • zajęcia logopedyczne – usprawniam swój aparat mowy, wzbogacam zasób słów i koryguję wady wymowy
 • szkoła muzyczna - umożliwia mi uczestnictwo w zajęciach Ogniska Muzycznego, a jeżeli posiadam uzdolnienia muzyczne, mogę w godzinach popołudniowych uczyć się w jednej z klas: fortepianu, organów, fletu, skrzypiec, gitary, perkusji, akordeonu i trąbki oraz korzystać z nauczania teorii muzyki

Zajęcia sportowe zawodowe:

 • treningi pływackie – mogę pływać i rozwijać swoje umiejętności pod kierunkiem trenera kadry narodowej osób niepełnosprawnych, wykładowcy AWF, pod którego okiem kilku wychowanków Ośrodka zdobywało medale mistrzostw świata i igrzysk paraolimpijskich. Jestem dumny z tego, że do kadry narodowej należy trzech moich starszych kolegów, którzy zdobywają medale na największych imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej
 • treningi lekkiej atletyki – dostępnych jest dla mnie wiele dyscyplin lekkoatletycznych
 • treningi goalballa – zespołowa gra z piłką dźwiękową, gra, która kształtuje moją wyobraźnię przestrzenną, koordynację ruchów, uczy odpowiedzialności i pracy w zespole
 • zajęcia sportowe dla przyjemności – mogę korzystać z siłowni, sali gimnastycznej, jeździć na rolkach, na dwuosobowych rowerach, korzystać z gier i zabaw z piłką i na placu zabaw, zimą jeździć na nartach, a nawet uczyć się tańca towarzyskiego
 • zajęcia z samodzielności w życiu codziennym – którą wraz z kolegami zdobywam poprzez zajęcia kulinarne, sprzątanie, kulturę przy stole oraz różnego rodzaju dyżury, np. w jadalni
 • kultura i rekreacja – chętnie korzystam z organizowanych w Internacie wyjazdów do kina, teatru, filharmonii, muzeum, na wycieczki rekreacyjno-poznawcze, kolonie letnie, obozy sportowe, rajdy rowerowe, spływy kajakowe i pielgrzymki.

Pobyt w naszym internacie pomaga mi zrozumieć i uświadomić sobie, że pomimo braku wzroku mogę być osobą w pełni samodzielną, co pozwala mi docenić własne wartości. Uczę się budować przyjacielskie relacje, umiejętności akceptacji samego siebie oraz budować właściwy system wartości w oparciu o wiarę katolicką.