Internaty dla dziewcząt i chłopców

Internaty dla dziewcząt i chłopców stanowią integralną część naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tu nasi wychowankowie otoczeni serdecznością i wsparciem uczą się samodzielności, rozwijają talenty i aktywnie spędzają czas.

Usytuowanie Ośrodka w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego daje wiele możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, w bliskości przyrody. Nasi wychowankowie jeżdżą na tandemach, rolkach, zimą – na sankach i nartach.

Organizowane są wyjazdy do Warszawy i innych atrakcyjnych turystycznie miejsc. Podczas wycieczek realizowane są cele edukacyjne i wychowawcze.

W czasie wolnym wychowankowie korzystają z komputerów, kuchenek dydaktycznych, sal gimnastycznych i placów zabaw.

W godzinach popołudniowych organizowane są zajęcia z:
• orientacji przestrzennej,
• rehabilitacji ruchowej,
• rehabilitacji wzroku,
• hipoterapii,
• dogoterapii.

Oferujemy także zajęcia logopedyczne i konsultacje psychologiczne.

Uzdolnieni muzycznie wychowankowie uczęszczają do Szkoły Muzycznej I stopnia lub Ogniska Muzycznego.
Organizowane są także zajęcia sportowe – treningi: goalballa, showdowna, pływania i narciarskie. Młodzież przygotowuje się do uczestnictwa w zawodach, turniejach i olimpiadach.

Prosimy wybrać internat z menu po lewej stronie.

fot. Agnieszka Zakrzewska, Anna Magner