Instytucja szkoleniowa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi uzyskało zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dnia 10 maja 2005 roku pod numerem ewidencyjnym 2.14/00329/2005.

Prowadzimy szkolenia w szczególności dla osób z dysfunkcją wzroku kierowanych przez urzędy pracy, PFRON, na konkretne zlecenia klienta oraz osób będących beneficjentami projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W roku 2013 tematyka szkoleń obejmowała doskonalenia zawodowe niewidomych masażystów, kursy bezwzrokowych technik i metod pracy, kurs języka angielskiego, kursy obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego, kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji gps, kursy obsługi komputera w różnym stopniu zaawansowania, szkolenia zawodowe operatorów wirtualnego contact center, szkolenia zawodowe z transkrypcji.