Grafika dla niewidomych

Naturalnym językiem niewidomych jest słowo. Niewidomy może posługiwać się językiem grafiki. Do tego konieczne jest redagowanie grafiki dotykowej w sposób odpowiedni do odczytu dotykowego. Konieczne jest nauczenie niewidomego „języka grafiki” we wszystkich dostępnych mu konwencjach.

Rysunki uczniów OSW Laski