Kontakt

Dział Głuchoniewidomych w Laskach

Zapisy do szkoły:
tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Kierownik: Małgorzata Benisz-Stępień
e-mail: malgorzata.benisz@laski.edu.pl

tel. kom. 509 915 980 
tel. 22 752 31 92 (od września do czerwca)