Internat

Internat stanowi integralną część naszej placówki. Znajduje się w tym samym budynku co szkoła.
Naszym wychowankom zapewniamy:

• Bezpłatny pobyt.
• Całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie.
• Zakwaterowanie w wygodnych 2-3 osobowych pokojach.
• Urozmaicone formy zajęć pozalekcyjnych.
• Kuchnię dydaktyczną z nowoczesnym, bezpiecznym wyposażeniem.
• Piękny ogród rekreacyjny.
• Opiekę medyczną.
• Wsparcie materialne.

Stwarzamy warunki do nauki, rozwoju i zabawy, zapewniając całodobową opiekę i bezpieczeństwo. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia.


Założenia wychowawcze:

Wychowanie do życia w społeczeństwie
Nasi wychowankowie są przygotowywani do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Ćwiczymy umiejętności życia w grupie i współpracy z innymi, uczymy wzajemnej pomocy, dbamy o podtrzymywanie kontaktów z rodziną, kształtujemy tożsamość narodową i postawę patriotyczną.Dzieci poznają role i zachowania społeczne i uczą się ich stosowania w odpowiednich sytuacjach.

Trening samoobsługi
Wychowankowie uczą się wypracowywać prawidłowe nawyki w zakresie higieny osobistej, od samych podstaw do uzyskania samodzielności: trening toaletowy, mycie, ubieranie się, samodzielne spożywanie posiłów.

Zajęcia z czynności dnia
Nauka czynności dnia codziennego odbywa się w czasie rutynowego rozkładu dnia. Starsi wychowankowie naszego Działu mogą samodzielnie zrobić kanapkę lub przygotować bardziej skomplikowaną potrawę. Sami ścielą łóżka, robią drobne porządki, rozwieszają pranie, zmywają naczynia, dokonują zakupów.

Orientacja przestrzenna
Nauka orientacji przestrzennej jest niezbędna w przypadku dziecka głuchoniewidomego. Uczymy samodzielnemu poruszania się na terenie Ośrodka. Dzieci opanują techniki poruszania się z przewodnikiem poza znanym terenem. Uczą się orientacji i właściwego zachowania w transporcie publicznym i na mieście. Swobodnie i bezpiecznie czują się na terenie szkoły i internatu.

Wychowanie fizyczne
Dbamy o zdrowy tryb życia i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków. Dzieci mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej, placów zabaw, basenu. Nasi wychowankowie dużo czasu spedzają na dworze - spacerują po lesie, jeżdżą na tandemach, zimą na sankach. Korzystają z dodatkowych zajęć rehabilitacji ruchowej.

Kontakt z przyrodą
Usytuowanie Ośrodka w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego daje liczne możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, w bliskości przyrody. Uczniowie w naturalny sposób obserwują zmiany por roku. Mają możliwość prowadzenia własnego ogródka, gdzie dzięki ich opiece rosną piękne kwiaty i zdrowe warzywa. Poczucie zwiększenia własnej wartości,odpowiedzialności, sprawczości i dużo radości dają zajęcia w stajni, gdzie wychowankowie dbają o konie – czyszczą je i karmią oraz jeżdżą na nich w ramach hipoterapii.

Uroczystości państwowe, kościelne, prywatne
Wychowankowie uczestniczą w uroczystościach państwowych, lokalnych i religijnych, a także przedstawieniach teatralnych i imprezach kulturalnych. Staramy się umożliwiać im kontakty społeczne z rówieśnikami zarówno na terenie Ośrodka (Szkoła św. Maksymiliana) oraz ze szkołami specjalnymi na terenie Warszawy. Wspólnie świątujemy urodziny, przygotowujemy prezenty i niespodzianki, robimy ogniska, smażymy kiełbaski. Zaprzyjaźnione szkoły w Warszawie zapraszają nas na bale karnawałowe i wspólne zajęcia .

Usprawnianie wzroku, słuchu, dotyku i pozostałych zmysłów
Poza zajęciami rehabilitacyjnymi po usprawnianiu wzroku i słuchu kwalifikacje wychowawców internatu pozwalają z powodzeniem podtrzymywać i utrwalać pozytywne wyniki otrzymane na zajęciach. Dotykiem uczymy rozpoznawać kształty, trójwymiar, temperaturę. Węchem uczymy rozróżniać zapachy przyjemne lub przykre. Ćwiczymy odczuwanie i ocenęciężaru, wibracji, odległości.Współpracujemy z instruktorami SI.

Powtarzanie materiału szkolnego
Ścisła współpraca szkoły i internatu zapewnia wychowankom ciągłość procesu edukacyjnego, pozwala kontynuować naukę szkolną w warunkach naturalnych, również w czasie internatowym, a założenia teoretyczne przekładać na ćwiczenia praktyczne, nadrabiać wszelkie zaległości i odnosić sukcesy w nauce szkolnej.

Wycieczki edukacyjne

Najbardziej atrakcyjną formą spędzania czasu w internacie są wycieczki edukacyjne, dzięki którym realizujemy cele edukacyjne i wychowawcze. Mamy możliwość organizacji własnego transportu do Warszawy lub innych miast Polski.

Zajęcia w internacie

Zajęcia w internacie są różnorodne i ciekawe bez względu na porę roku. W godzinach popołudniowych organizowane są zajęcia z dogoterapii, na basenie i w pracowniach drewna oraz ceramiki. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach kulinarnych. W czasie wolnym korzystają z komputera, kuchenki dydaktycznej, sali gimnastycznej, sali doświadczania świata, ogrodu i placu zabaw, uczestniczą w recyklingu surowców wtórnych - są włączeni do selektywnej zbiórki baterii, na bieżąco segregują papier, plastik i szkło, wiedzą do których pojemników należy je wrzucać; zbierają ciepłe posłania i karmę dla psów ze schronisk, organizują zbiórki pieniędzy na pomoc dla niewidomych koni itp.

Wychowawcy:

  •  Anna Babicka
  •  Viktoryia Salei
  •  Magda Przybylska-Breś
  •  Anna Słotwińska

Opiekunowie nocni:

  • Piotr Celmer-Domański
  • Marek Niemierski
  • Magda Tarnacka

Tekst: Viktoryia Salei