Święto Ośrodka

18-05-2015

W piątek 15 maja 2015 roku uroczyście obchodziliśmy święto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Cieszymy się, że gościliśmy tylu naszych wspaniałych przyjaciół i dobroczyńców.

Rano zgromadziliśmy się na cmentarzu przy grobie Matki Elżbiety Róży Czackiej – założycielki Dzieła Lasek. Siostra Alberta i Stanisław Badeński przeczytali fragmenty tekstów Matki Elżbiety. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Kazimierza Olszewskiego udaliśmy się do kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej, gdzie była sprawowana msza święta. Podczas homilii ks. Sławomir Szczepaniak zachęcał do radości i odważnego głoszenia dobrej nowiny.

Po mszy wszyscy spotkaliśmy się w internacie dziewcząt. Zebranych serdecznie przywitała Elżbieta Szczepkowska dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Uczniowie Ośrodka pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców przygotowali program pt. "Do moich dzieci...". Były to myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej w interpretacji wychowanków. Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

Matka Radosława Podgórska, przełożona generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zaprosiła zebranych do zapoznania się z myślami Założycielki Dzieła Lasek. Zaprezentowała "Pisma o Dziele" Matki Elżbiety Czackiej. Broszurę można było otrzymać po spotkaniu.

Władysław Gołąb prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi podziękował wszystkim zebranym za obecność, a szczególnie uczniom za niezwykłe przedstawienie. Swoją radość ze wspólnego spotkania wyraził Jan Żychliński starosta powiatu warszawskiego zachodniego. Agnieszka Karczewska-Gzik i Wioletta Jaskólska na ręce dyrektor Elżbiety Szczepkowskiej przekazały list gratulacyjny od Marka Piotrowskiego - dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Po spotkaniu wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania placówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. We Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Niewidomego Dziecka i Przedszkolu odbyło się spotkanie z przedszkolakami i ich opiekunami. Goście otrzymywali piękne odznaki w kształcie słoneczek.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum uczniowie z nauczycielami przygotowali piknik szkolny połączony z prezentacją metod nauczania niewidomych, a także smaczny poczęstunek. Z technikami informatycznymi, biurowymi, zabawami logicznymi, pracami uczniów oraz sposobami masażu można było zapoznać się w Szkołach Ponadgimnazjalnych.

W Szkołach Specjalnych odbyło się spotkanie z policją. W domu dla dzieci głuchoniewidomych można było doświadczyć symulacji równoczesnego głębokiego uszkodzenia wzroku i słuchu, a także spróbować pysznych gofrów. Chętni mogli zobaczyć pracownie w Szkole Muzycznej, zwiedzić stajnie, uczestniczyć w zajęciach w pracowni rehabilitacji wzroku czy wziąć udział w prezentacji stanowiska pracy Wirtualnego Contact Center w Dziale ds. Absolwentów.

W internacie dziewcząt s. Agata wraz z wychowankami oprowadzała po pomieszczeniach, w których mieszkają uczennice, były wspólne gry i pieczenie ciasteczek. Mieszkańcy internatu chłopców razem ze swoimi wychowawcami przygotowali potrawy kuchni francuskiej, była także możliwość zwiedzenia placówki.

W kawiarence goście oglądali prace absolwenta Lasek – Andrzeja Haby, na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Wieczorem wychowankowie, rodzice, pracownicy spotkali się przy ognisku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom, dobroczyńcom, sponsorom za przybycie i wspólne świętowanie.

Anna Magner

fot. Anna Magner

wróć