Dzień Edukacji Narodowej w Laskach

14-10-2014

Wspólne świętowanie dnia edukacji 14 października 2014 roku rozpoczęło się od mszy świętej w intencji uczniów i nauczycieli w kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej.

Po mszy, Władysław Gołąb prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Elżbieta Szczepkowska dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach złożyli nauczycielom najserdeczniejsze życzenia i zaprosili do świętowania w poszczególnych placówkach.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Stanisław Badeński dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uroczyście pasował pierwszoklasistów. Następnie Władysław Gołąb i Elżbieta Szczepkowska wręczyli dzieciom dyplomy oraz birety uczniowskie.

Na uroczystość przybyli nauczyciele, rodzice i inni zaproszeni goście.
Uczniowie ze starszych klas przygotowali dla swoich młodszych kolegów krótkie przedstawienie, o tym, co jest w szkole najważniejsze. Na zakończenie wszyscy obecni zaśpiewali kanon „Niech nam żyje szkoła i nauczyciele”.

Po południu w domu dla dzieci głuchoniewidomych odbyła się promocja drugiego wydania książki Alicji Gościmskiej „Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca”. Jest to kompendium wiedzy o Matce Róży Czackiej jako tyflologu i wychowawcy, a także o początkach Dzieła Lasek. O autorce i o powstawaniu książki opowiedziała Marta Zielińska redaktor obecnego wydania.

Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia nauczycielom i pracownikom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Na zakończenie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Daria Kuźniecow-Dudko

Anna Magner

fot. Anna Magner, Daria Kuźniecow-Dudko

wróć