Superlodołamacz 2014

03-10-2014

Został rozstrzygnięty mazowiecki finał konkursu Lodołamacze 2014. Ideą konkursu jest nagradzanie osób prywatnych i pracodawców angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zostało nagrodzone honorowym tytułem Superlodołamacz 2014 za "szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania".

Gala finałowa konkursu Lodołamacze odbędzie się 8 października 2014 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!


Anna Magner
Daria Kuźniecow-Dudko

fot. Anna Magner

wróć