Rozpoczęcie roku szkolnego

01-09-2014

1 września 2014 roku ponad 250 uczniów rozpoczęło w Laskach nowy rok szkolny.

Rano zebrali się na uroczystej mszy świętej. Podczas homilii ksiądz rektor Sławomir Szczepaniak zachęcał by z Jezusem przechodzić przez trudne wydarzenia oraz "szukać Bożej obecności we wszystkich momentach życia, byście zdobyli mądrość serca".

Po wspólnej modlitwie zebrani przeszli do domu św. Stanisława. Elżbieta Szczepkowska dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach serdecznie powitała wszystkich zebranych, a szczególnie dzieci, rodziców, wychowawców.

Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb życzył uczniom i nauczycielom by rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów i radości.

Matka Radosława Podgórska przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przeczytała kilka szkolnych historii z listów Elżbiety Róży Czackiej.

Na zakończenie Elżbieta Szczepkowska przedstawiła dyrektorów poszczególnych placówek oraz życzyła udanego roku szkolnego 2014/2015.

Po uroczystościach uczniowie udali się do swoich szkół.

Życzymy radości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Anna Magner

fot. Anna Magner

wróć