Nauka stacjonarna dla poszczególnych placówek

13-11-2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 przedłużam zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie pracy zdalnej w Dziale Wczesnego Wspomagania Dziecka Niewidomego, Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych oraz w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej dla Niewidomych, w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych na czas:
od 16 listopada 2020 r. do odwołania. 
W pozostałych placówkach i klasach I – III Szkoły Podstawowej dla Niewidomych nauka odbywać się będzie stacjonarnie.

Szczegółowych informacji udzielą dyrektorzy i kierownicy poszczególnych placówek.

Dyrektor Ośrodka

mgr Elżbieta Szczepkowska

wróć