Edukacja

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce, Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Gdańsku-Sobieszewie.
W wyżej wymienionych placówkach dla dzieci i młodzieży przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 300 uczniów z całej Polski. Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka udziela profesjonalnej pomocy ponad 100 dzieciom i ich rodzinom.

Prowadzimy m.in.:

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego Dziecka w Laskach, Rabce, Gdańsku-Sobieszewie
• Przedszkola w Laskach, Gdańsku-Sobieszewie
• Szkołę Podstawową  Laskach
• Szkoły Ponadpodstawowe w Laskach: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną
• Szkoły Specjalne: Szkołę Podstawową Specjalną w Laskach, Szkołę Podstawową Specjalną w Rabce,
• Szkołę Przysposobienia do Pracy w Laskach
• Dział Głuchoniewidomych w Laskach
• Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Ognisko Muzyczne w Laskach
• Internaty w Laskach, Rabce, Gdańsku-Sobieszewie

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz placówkę z menu po lewej stronie.