Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest niezastąpioną częścią rewalidacji dzieci głuchoniewidomych. Uszkodzeniu słuchu często towarzyszy uszkodzony zmysł równowagi. Nasi uczniowie często dotknięci są także mózgowym porażeniem dziecięcym. Mniejsza sprawność ruchowa, czy nieprawidłowe nawyki przy poruszaniu się wynikają również z braku docierania wszystkich dźwięków z otoczenia. Uszkodzenie wzroku może powodować dodatkowo nieprawidłowości w postawie, ograniczoną sprawność fizyczną, mniejszą aktywność. Wszyscy nasi uczniowie korzystają z indywidualnie dobranych ćwiczeń na profesjonalnym sprzęcie. Z głuchoniewidomymi chłopcami pracuje zawsze wesoła, ale i wymagająca pani Dorota.

Rehabilitacja wzroku

Wśród naszych głuchoniewidomych uczniów większość posiada resztki wzroku, które z powodzeniem wykorzystuje. Niektóre dzieci słabowidzące funkcjonują zupełnie jak niewidome - nie są w stanie zinterpretować tego, co spostrzegają oczy. Dodatkowo, mając uszkodzony słuch, nie wykazują motywacji do zwracania uwagi np. na przedmioty wydające dźwięki, czy osoby które do nich mówią. Naszych młodszych uczniów celowego patrzenia uczy w pracowni rehabilitacji wzroku pani Monika. Dzięki zajęciom z terapii widzenia stają się oni z dnia na dzień coraz bardziej zainteresowani światem kształtów, barw i obrazów. Ze starszymi chłopcami prowadzi rehabilitację wzroku pani Joanna. Zna doskonale ich możliwości i potrzeby, gdyż na co dzień pracuje z nimi jako nauczyciel. Poziom zajęć jest tu bardziej zaawansowany. Uczniowie poznają m.in. nowe pomoce optyczne, ćwiczą wykorzystywanie wyższych funkcji wzrokowych, koordynację oko- ręka, patrzenie do bliży i do dali, pisanie i czytanie.

Rehabilitacja słuchu

Dzieci głuchoniewidome słabosłyszące mają zajęcia, w czasie których uczone są wykorzystywania zachowanej zdolności słyszenia oraz efektywnego używania aparatu słuchowego lub implantu. Rehabilitacja słuchu pobudza u dziecka świadomość, że w otoczeniu istnieją dźwięki, pomaga rozpoznać różnice między nimi, kojarzyć je z przedmiotami i zjawiskami. Początki bywa to trudne, ale nasi rehabilitanci mają duże doświadczenie w pracy z osobami głuchoniewidomymi. Rehabilitację słuchu prowadzą nasi surdotyflopedagodzy.

Logopedia

U dzieci z uszkodzonym słuchem stosunkowo często występują różnego typu zaburzenia neurologiczne i inne, dotyczące narządów artykulacyjnych. Duży niedosłuch lub funkcjonalna głuchota uniemożliwiają kontrolę słuchową przy nauce prawidłowej wymowy. Biorąc pod uwagę jednoczesne uszkodzenie wzroku i brak wizualnej kontroli również nad prawidłowym układem ust czy języka praca logopedy jest niezmiernie trudna lub wręcz wydaje się niemożliwa. Pani Małgorzata, neurologopeda, potrafi temu sprostać. Jej umiejętności, zaangażowanie i systematyczna praca dają wyraźne rezultaty u naszych głuchoniewidomych uczniów.

Komunikacja

Na skutek jednoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku nasze dzieci mają duże trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi. Staramy się, aby każde dziecko opanowało przynajmniej jedną metodę komunikowania się. W zależności od możliwości rozwojowych ćwiczymy posługiwanie się konkretnymi symbolami przedmiotowymi, rysunkami, zdjęciami, następnie język migowy i daktylografię, alfabet Lorma, piktogramy, pismo brajla. Pomimo iż komunikacja jest integralnym elementem zajęć szkolno-wychowawczych, niektóre dzieci wymagają indywidualnych zająć dodatkowych. Prowadzą je panie Viktoryia, Ania oraz Małgorzata.

Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z najbardziej lubianych aktywności naszych uczniów. Efekty zajęć z końmi to zmniejszenie zaburzeń równowagi, rozwój możliwości ruchowych, poprawa orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała, lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa. Za zapewnienie kontaktu ze zwierzętami i pracę z naszymi uczniami dziękujemy naszym rehabilitantom i wolontariuszom, a szczególnie pani Wandzie, Dorocie oraz panu Robertowi, który pracuje z głuchoniewidomymi uczniami w Laskach 20 lat.

Dogoterapia

Nasi uczniowie bardzo lubią kontakt ze zwierzętami, dlatego kolejne ulubione zajęcia to dogoterapia. Z ogromnym zapałem karmią i poją naszego psa Wiliama, piłują mu pazury, zakładają obrożę czy wyprowadzają na spacer. Różnorodne zabawy ruchowe, tory przeszkód, aportowanie, a także wspólne spacery i biegi z Williamem na smyczy wpływają na wszechstronny rozwój naszych uczniów. Poprzez zabawy z użyciem piłek i psich smakołyków o różnym kolorze, kształcie i fakturze ćwiczona jest koncentracja, umiejętność porozumiewania się z psem językiem gestów(!) oraz stymulowane są wszystkie zmysły. W przypadku młodszych uczestników, u których deficyty rozwojowe są większe, zajęcia skoncentrowane są przede wszystkim na tym, by za pośrednictwem psa nawiązać kontakt z ich uczestnikami, zmobilizować do aktywności i ruchu. Za ciekawe, urozmaicone zajęcia dziękujemy pani Ani - dogoterapeutce.

Orientacja przestrzenna

Nauka orientacji przestrzennej w małej i dużej przestrzeni jest niezbędna w przypadku dziecka głuchoniewidomego. Uczymy poruszania się na terenie Ośrodka, przygotowujemy mapy, plany, trasy. Poza znanym terenem dzieci doskonalą techniki poruszania się z przewodnikiem. Uczą się orientacji i właściwego zachowania w transporcie publicznym, na ulicy, w sklepie. Dodatkowe godziny z orientacji przestrzennej zapewnia pani Viktoryia.

Tekst: Viktoryia Salei