Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II

Proszę o złożenie oferty na zakup:
1. Przenośnego odtwarzacza treści multimedialnych z polską wersją językową dostosowanego dla osób niewidomych - sztuk 80.
2. Aplikacji crm przystosowanej do pracy osób niewidomych - sztuk 85.

Ad.1 
Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę wyposażenie w klawiaturę numeryczną, wyjście liniowe i mikrofonowe; warunki serwisowania; termin wykonania zamówienia oraz deklaracja zatrudnienia osoby niewidomej.
Ad. 2
Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę możliwość współpracy aplikacji z telefonem typu SIP; warunki serwisowania; termin wykonania zamówienia oraz deklaracja zatrudnienia osoby niewidomej.

Ostateczny termin złożenia ofert ustala się na dzień 17 maja 2010 r. do godziny 11.00.

Na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wróć